NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍVýstava Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina

Zveme Vás na naši výstavu Kulturní dědictví UNESCO Ukrajiny, která se bude konat v Olomouci ve dnech 1.10. až 15.11.2020 v prostorách Vlastivědného muzea. Kromě jiného, díky této výstavě se podařilo nastartovat jednání ohledně partnerství města Kyjev a Olomouc za pomoci pana ministra zahraničí Vlády ČR Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D. a paní ředitelky Českého centra v Kyjevě.

Číst dál: Výstava Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina

připravujeme - 7. ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury

Již tradičně připravujeme letos již sedmý ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury - v tomto roce na téma kultura Ruska a Bosny. Festival bude probíhat od dubna do prosince, ale těžiště festivalu bude ve dnech 21.5. - 24.5.2020, kdy také proběhne třetí ročník mezinárodní odborné konference o mezislovanském jazyku CISLa 2020.

Číst dál: připravujeme - 7. ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury

Film Kolorovana Ptica (CZ: Nabarvené ptáče, EN: Painted Bird)

Češsky producer, akter i režiser Václav Marhoul gotovil film na osnově knigy Kolorovana Ptica (englijsky: Painted Bird, češsky: Nabarvené ptáče) od američsko-poljskogo autora Jerzy Kosińskiego. Kniga popisyvaje život jevrejskogo dětka, ktorogo roditeli ukryli jego v vrěmeni 2-oj světovoj vojny na daleko sělo k tetě. Ale jegova teta umiraje i dětku jest trěba težko prěživati v čudžej okolici neznajemyh ljudij.

Číst dál: Film Kolorovana Ptica (CZ: Nabarvené ptáče, EN: Painted Bird)

Novo izdanje časopisa SLOVJANI.info

Dragi čitatelji,

s radostju Vas informujemo, že imajemo novo izdanje našego naučnogo časopisa SLOVJANI.info. Naučny časopis SLOVJANI.info piše na temat slovjanstva, slovjanskoj vzajemnosti, kultury i jihnoj reflekse do modernoj občiny. Časopis jest vključen do databazy CEEOL, ktora jest glavna medžunarodna elektronična biblijoteka socijalnyh i humanitarnyh nauk iz oblasti srědnoj i vzhodnoj Evropy. Webove stranice SLOVJANI.info sut takože regularno archivovane v Narodnoj bibliotekě Češskoj republiky za jihnu kulturnu, obrazovateljnu, naučnu, razslědovateljsku, i druge cennosti s cělju dokumentovati reprezentujuči vzor češskogo interneta. Stranice naleži do kolekcije češskyh sajtov archivovanyh i dostupnyh budučim generacijam potomkov. Zapis jest priklučeny do katalogov Narodnoj biblioteky i Češskoj narodnoj bibliografije.

Číst dál: Novo izdanje časopisa SLOVJANI.info

Objavjlenje na proslavu 100 lět od osnovanja Češskoslovačskoj republiky dne 28-ogo oktobra 1918

(верзија в азбуке јест на концу текста)

Uvažime kolegice i uvažimi kolegi,
drage prijateljice i dragi prijatelji,

tute dny my čehi i slovaki prazdnujemo ne toliko 100 lět od konca Prvoj světovoj vojny ale takože veliky jubilej 100 lět od obnovy našej državnoj samostojnosti, na ktoru čehi čekali 298 lět, i slovaki čekali 1012 lět. Podobne oslavy prazdnujut i mnoge druge slovjanske narody v Evropě.

Číst dál: Objavjlenje na proslavu 100 lět od osnovanja Češskoslovačskoj republiky dne 28-ogo oktobra 1918

Rezultaty iz konferencije CISLa 2018

Vtoro lěto konferencije CISLa (Conference on Interslavic Language) o medžuslovjanskom jezyku bylo od 31.5.2018 do 1.6.2018 v gradah Staré Město i Hodonín. CISLa jest medžunarodno zasědanje ljudij, ktori uže mnogo lět sorabotajut na Internetu. Cěljem CISLa bylo otvoriti prostor do besědy na izraženja inovativnyh mněnj do medžunarodnoj komunikacije slovjanskyh narodov v uslovjah modernogo globalnogo světa. Na konferenciji jesmo besědovali slědujuče prědměty: Jezyčne problemy v gradžanskoj participaciji, e-demokraciju, prěvod znalostij, komunikacijne udobnomožnosti do specifičnyh oblastij ekonomije različnyh držav, kako jest turistika i digitalna ekonomija, i možnosti koriščenja skonstruovanyh jezykov dlja pobudženja razvitja evropskoj kulturnoj identičnosti i solidarity.

Číst dál: Rezultaty iz konferencije CISLa 2018