NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍObjavjlenje na proslavu 100 lět od osnovanja Češskoslovačskoj republiky dne 28-ogo oktobra 1918

(верзија в азбуке јест на концу текста)

Uvažime kolegice i uvažimi kolegi,
drage prijateljice i dragi prijatelji,

tute dny my čehi i slovaki prazdnujemo ne toliko 100 lět od konca Prvoj světovoj vojny ale takože veliky jubilej 100 lět od obnovy našej državnoj samostojnosti, na ktoru čehi čekali 298 lět, i slovaki čekali 1012 lět. Podobne oslavy prazdnujut i mnoge druge slovjanske narody v Evropě.

Číst dál: Objavjlenje na proslavu 100 lět od osnovanja Češskoslovačskoj republiky dne 28-ogo oktobra 1918

Rezultaty iz konferencije CISLa 2018

Vtoro lěto konferencije CISLa (Conference on Interslavic Language) o medžuslovjanskom jezyku bylo od 31.5.2018 do 1.6.2018 v gradah Staré Město i Hodonín. CISLa jest medžunarodno zasědanje ljudij, ktori uže mnogo lět sorabotajut na Internetu. Cěljem CISLa bylo otvoriti prostor do besědy na izraženja inovativnyh mněnj do medžunarodnoj komunikacije slovjanskyh narodov v uslovjah modernogo globalnogo světa. Na konferenciji jesmo besědovali slědujuče prědměty: Jezyčne problemy v gradžanskoj participaciji, e-demokraciju, prěvod znalostij, komunikacijne udobnomožnosti do specifičnyh oblastij ekonomije različnyh držav, kako jest turistika i digitalna ekonomija, i možnosti koriščenja skonstruovanyh jezykov dlja pobudženja razvitja evropskoj kulturnoj identičnosti i solidarity.

Číst dál: Rezultaty iz konferencije CISLa 2018

В Южноморавском крае прошли традиционные славянские фестивали

... В Моравии собрались представители многих славянских народов: из Словакии и Словении, Болгарии и Сербии, Польши и Германии, где живут лужицкие сербы, не имеющие своей государственности. В мероприятиях приняла участие посол Сербии в Чешской республике г-жа Вера Маврич, а также местные градоначальники, которые нас очень тепло принимали. Были гости из Швейцарии, занимающиеся эсперанто, и даже из Африки, работающие над похожим проектом для народов западной её части, и ещё – молодые славяноведы из Китая. Константинопольский Вселенский патриарх Варфоломей также прислал своего посла из Женевы, епископа Иова ...

Číst dál: В Южноморавском крае прошли традиционные славянские фестивали

Novo izdanje medžunarodnogo časopisa SLOVJANI.info

Dragi čitatelji, novo izdanje časopisa SLOVJANI.info (2018-1) jest dostupno na webovoj sajtě časopisa SLOVJANI.info (http://slovjani.info/) i takože v medžunarodnoj naučnoj databazě CEEOL. SLOVJANI.info jest profesionalny časopis naměreny do pytanj slovjanskyh narodov v širšem socio-kulturnom kontekstu sejčasnogo vrěmene. Časopis poddrživaje prinos slovjanskoj nauky i kultury do razvitja modernoj civilizaciji. Časopis imaje silny proces prěgledanja prislanyh člankov od ekspertov iz redakcije i publikuje originalne teksty pisane medžuslovjansky ili vsimi slovjanskymi jezykami, Esperantom, anglijskym, němečskym, hišpanskym, francuzskym, ili italijanskym jezykami, ale vsaky članok najmenje trěbuje iměti na svojem početku abstrakt i ključne slova v medžuslovjanskom i anglijskom jezykah.

Číst dál: Novo izdanje medžunarodnogo časopisa SLOVJANI.info

První tisková zpráva 5. mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury 2018

Ve čtvrtek 31. května začíná v pořadí již pátý ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury, který představí kulturu dvou slovanských národů - balkánských a Lužických Srbů. Pokračuje tak strategická festivalová dramaturgie založená na postupné prezentaci kultury jednoho slovanského národa z evropského jihu a druhého z evropského severu. Cílem je prezentovat evropskou jednotu v rozmanitosti slovanských kultur a ukázat také historickou provázanost s naší zemí.

Festival již tradičně pořádá Slovanská unie z.s., která je u evropské výkonné agentury EACEA registrována pod kódem PIC 923564549 a je kontaktní osobou pro ČR u mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur se sídlem v Ljubljani.

Číst dál: První tisková zpráva 5. mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury 2018

slovanska unie