Den státnosti Slovinska

slovinsko.png

Den státnosti Chorvatska

chorvatsko.png

slovanska unie
slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍPERPERIKON - Bulgarske Machu Picchu

slovanska unieJužno ot bulgarskogo univerzitnogo grada Stara Zagora v centru staroj Trakije i v vazhodnoj časti Rodopskih gor bliz grada Kărdžali leži mnogo interesna archeologična lokalita Perperikon. Jest to veliky komplex kamennih hramov i drugih budynkov postavenih na vysokoj skalě, že jest možno Perperikon nazyvati "Bulgarske Machu Picchu". (článek je napsaný v novoslověnštině)

Číst dál: PERPERIKON - Bulgarske Machu Picchu

Matija Majar Ziljski

Matija Majar Ziljski (1809-1892) byl významným myslitelem slovinského národního obrození a spolu se svými předchůdci Vinko Pribojevićem (1. polovina 16. století), Mavro Orbinim (1563-1610)Jurajem Križanićem (1618-1683) také významným jihoslovanským představitelem mezinárodního slovanského hnutí. Ziljski se narodil 7. února 1809 v rodině chudého krejčího v korutanské obci Witenig (slov. Vitenče) a zemřel 31. července 1892 v Praze, kde je pohřben na pražském Olšanském hřbitově.

Číst dál: Matija Majar Ziljski

Mezinárodní festival Lužica 2015

Ve dnech 9. - 12. července se v Budyšíně koná již jedenáctý ročník mezinárodního folklórního festivalu Lužica, kterého se účastní taneční a folklórní skupiny z celého světa.

Hrvatska tradicija glagolskogo pisanija na ostrovu Krk

Čto jest Glagolica

Glagolica jest originalna slověnska azbuka ot genijalnogo učitela Slověnov, svetogo Kyrilla (Konstantina Filosofa), juže sv. Kyrill je sotvoril do hristijanskoj misije na Veliku Moravu v lětu 863. (Článek je napsaný novoslověnsky. H se čte jako české CH a DJ TJ NJ se čte jako české Ď Ť Ň)

Číst dál: Hrvatska tradicija glagolskogo pisanija na ostrovu Krk

slovanska unie