NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSlovanská kultura - zdroje, tradice a interakce

V rámci letošních oslav Dnů slovanské písemnosti a 150 let od prvního slovanského sjezdu na území Ruska se v Moskvě konala mezinárodní vědecká konference na téma «Aktuální otázky studia  světové kultury v kontextu dialogu civilizací: Rusko - Západ - Východ». Sborník přednášek z tohoto mezinárodního setkání vydala Filologická fakulta Státního institutu ruského jazyka A. S. Puškina. Vydání obsahuje 419 stran, má ISBN 978-5-94755-405-2 a obsahuje 86 odborných přednášek na témata: Pravoslavná kultura a její odraz v jazyce a literatuře, metody praktické realizace koncepce duchovně-mravního rozvoje a výchovy občanské osobnosti ve škole a na univerzitě, Rusko a zahraniční Slované, Rusko a Západ - dialog kultur, Rusko a Východ - dialog kultur, Rusko a Afrika - dialog kultur, historie ruské literatury, a poetika zahraniční literatury. Na stranách 130 - 135 je publikován článek Vojtěcha Merunky na téma (v českém překladu): Novoslovjanština jako nový nástroj mezikulturní komunikace.