NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSlavnostní otevření Centra slovanských kultur v Moskvě

20 prosince 2016 bylo v Moskvě v budově státní knihovny zahraniční literatury Margarety Rudomino (takto velká knihovna je u Moskvanů známá pod jménem Иностранка, plným jménem Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино) slavnostně otevřeno Centrum slovanských kultur. Centrum slavnostně otevřela paní Andreja Rihter, ředitelka mezinárodní organizace Fórum slovanských kultur se sídlem ve slovinské Ljubljani, spolu s generálním ředitelem knihovny panem Vadimem Dudou, náměstkyní ministra kultury Ruské federace paní Allou Manilovou, zvláštním zmocněncem prezidenta RF pro mezinárodní kulturní spolupráci panem Michailem Švydkojem, ředitelem odboru národní politiky a turizmu města Moskvy panem Vitalijem Sučkovem a dalšími vysokými ruskými představiteli za přítomnosti velvyslanců Bulharska, Česka, Černé Hory, Polska, Slovenska a Srbska v Ruské federaci.

Nové centrum bude dějištěm četných akcí a projektů, setkání se spisovateli, umělci, zástupci tvůrčích profesí ze všech členských zemí Fóra slovanských kultur, které sdružuje 13 slovanských zemí: Bělorusko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Česko, Chorvatsko, Makedonii, Polsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu. V této mezinárodní organizaci je za Českou republiku kontaktní osobou Ministerstvo kultury ČR spolu se zapsaným spolkem Slovanskou unií a jeho předsedou.

u mikrofonu uprostřed Dr. Andreja Rihter, úplně vpravo pan velvyslanec ČR v RF

prostory nového centra


Oficiální zpráva Ministerstva kultury Ruské federace:
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-rossii-poyavitsya-tsentr-slavyanskikh-kultur

Stránky knihovny zahraniční literatury Margarety Rudomino v Moskvě:
http://libfl.ru/ru/event/v-inostranke-otkrylsya-centr-slavyanskih-kultur