NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍNAŠI PARTNEŘI

Obsah našich stránek podléhá mezinárodní licenci Creative Commons.


Seznam našich partnerů v abecedním pořadí:

 

Asociace pro rozvoj vztahů mezi slovanskými státy a státy kavkazského regionu

Asociace pravoslavných křesťanů v ČR

Ezdráš

forum slovanskih kulturForum slovanskih kultur - medžunarodna ustanova

chorodia agiu georgiuChorodia Agiu Georgiu

matice cech moravy a slezskaMatice Čech, Moravy a Slezska

matice radhostskaMatice radhošťská

mezinarodni spolek slovanuMezinárodní spolek Slovanů

rusiniRusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Rytířský řád sv. Konstantina a HelenyRytířský řád sv. Konstantina a Heleny

slavic union - international portalSlavic Union - international portal

slovansky kruhSlovanský kruh

slovansky kulturni institutSlovanský kulturní institut z. s.

podkarpatska rusSpolečnost přátel Podkarpatské Rusi

halki seminaryΣχολή Χάλκης (Halki seminary)

unuecoUNUECO

kazakiVšekozácký svaz českých zemí a Slovenska

narodni knihovna ceske republikyWebarchív Národní knihovny ČR, památník českého internetu

 


(výběr ze stanov SLOVANSKÉ UNIE z. s.)

§ 29 SU ve své činnosti popsané v oddílu B. stanov může spolupracovat s obdobnými zapsanými spolky, občanskými sdruženími a hnutími nebo církvemi a náboženskými společnostmi doma i v zahraničí na základě sdílení společných hodnot a průniku programových cílů.

§ 30 Partnerem SU nemůže být:

a. Domácí nebo zahraniční organizace, která je svojí ideologií nebo předmětem činnosti v rozporu s § 4, § 7, § 8, § 9 nebo § 10 stanov SU.

b. Politická strana nebo politické straně podobná struktura jako například sdružení a hnutí, která se účastní voleb do zákonodárných sborů států, svazků států, krajů, nebo jiných územních jednotek.

c. Sdružení organizací, kde mezi členy takového sdružení jsou politické strany nebo politickým stranám podobné struktury jako například sdružení a hnutí, které se účastní voleb do zákonodárných sborů států, svazků států, krajů, nebo jiných územních jednotek.

§ 33 SU může být členem dobrovolného společenství vzájemně se uznávajících samostatných spolků doma i v zahraničí, které si ze svého středu na základě demokratických voleb volí jeden spolek, který se stává "prvním mezi rovnými" a uvnitř tohoto dobrovolného společenství plní pro ostatní členy společenství po dohodnutou omezenou dobu čestnou řídící a kontrolní funkci. Členové společenství musí splňovat podmínky podle § 29 a § 30. Vstup do společenství a výstup ze společenství se řídí stejnými pravidly jako v případě navázání partnerství podle § 31 a zrušení partnerství podle § 32.


 

INTERNET

Obrázky a odkazy k nám prosím na svých stránkách titulkujte "slovanska unie" malými písmeny bez háčků a čárek a směrujte je na adresu http://slovane.org. Textový odkaz by měl vypadat takto:

<a title="slovanska unie" href="http://slovane.org"><strong>Slovanská unie z. s.</strong></a>

a grafický odkaz takto:

<a title="slovanska unie" href="http://slovane.org"><img alt="slovanska unie" src="/?????.gif"></a>


Znak Slovanské unie z. s. ve vysokém rozlišení: slovanska unie

Český banner o rozměrech 100x100: slovanska unie

Český banner o rozměrech 125x125: slovanska unie

Stylizovaná vlajka o rozměrech 100x100: slovanska unie

Český banner o rozměrech 120x60: slovanska unie

Český banner o rozměrech 320x70: slovanska unie

Český banner o rozměrech 234x51: slovanska unie

Český banner o rozměrech 200x35: slovanska unie

Český banner o rozměrech 170x60: slovanska unie

Český banner o rozměrech 145x51: slovanska unie

Český banner o rozměrech 100x35: slovanska unie

Český banner o rozměrech 88x31: slovanska unie

Novoslověnský banner o rozměrech 170x60: slovanska unie

Novoslověnský banner o rozměrech 145x51: slovanska unie

Novoslověnský banner o rozměrech 100x35: slovanska unie

Novoslověnský banner o rozměrech 88x31: slovanska unie

Děkujeme Vám

Slovanská unie z. s.