NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍOtevřený dopis ruskojazyčné diaspory vyznávající demokratický systém hodnot velvyslanci RF v České republice

Vážený pane velvyslanče,

stydíme se za jednání těch, kteří v Rusku v současné době uzurpují moc a navazují na krvavé období zločinů proti lidskosti a likvidací elity národů, které začalo bolševickým pučem v roce 1917 a nyní se znova projevuje vražděním nevinných lidí v Ukrajině.  Rusko se tak stává nepřítelem celého civilizovaného světa...

Číst dál: Otevřený dopis ruskojazyčné diaspory vyznávající demokratický systém hodnot velvyslanci RF v České...

Časopis ethnoentomologija

Dragi čitatelji, kromě našego unijnogo časopisa SLOVJANI.info (http://slovjani.info) jest na světu ješče jedin naučny časopis pisany v medžuslovjanskom jezyku: https://www.ethnoentomology.cz/for-authors/

Avtori časopisa pišut o svojem projektu: Ciljem časopisa jest byti medžunarodnym forom v oblasti ethnoentomologije. Zato jesmo sotvorili otvorjeny medžunarodny časopis v anglijskom jezyku, kde vsekaky članok ješče iměje svoj abstrakt prěloženy do medžuslovjanskogo jezyka, da by tekstam razuměli takože čitatelji s slabym znanjem anglijskogo jezyka ale znajuči slovjanske jezyky, čto jest grupa približno 300 milijonov ljudij. Čitatelji potom mogut tekstam razuměti bez potrěby prěloženja.

Číst dál: Časopis ethnoentomologija

PF 2018

Drazí přátelé Slovanské unie, přejeme vám krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2018.

Dragi prijatelji Slovjanskoj unije, želajemo vam krasivy prazdnik rodženja Hrista i vse dobro do novoj godiny 2018.

Драги пријательи Словянској уније, желајемо вам красивы праздник родженя Христа и все добро до новој годины 2018.

Αγαπητοί φίλοι της Σλαβικής Ένωσης, σας εύχομαι όμορφες διακοπές Χριστουγέννων και όλα καλά για το νέο έτος 2018.

Dear friends of Slavic Union, we wish you beautiful Christmas holidays and everything good for the new year 2018.

Karaj amikoj de Slava Unio, ni deziras al vi belajn Kristnaskajn feriojn kaj ĉion bonan por la nova jaro 2018.

 

Čeněk Šercl

Čeněk Šercl (28. září 1843 Beroun – 4. prosince 1906 Lublaň ve Slovinsku) byl český lingvista a polyglot, profesor srovnávací jazykovědy v Charkově. Pro své rozsáhlé znalosti evropských i asijských jazyků si již v mládí vysloužil přezdívku „český Mezzofanti” Jeho hlavním oborem byl sanskrt, ale ovládal celkem 45 jazyků, byl odborníkem na řeč hluchoněmých, psal srovnávací studie o afrických nářečích a zabýval se i okrajovými tématy jako mimika nebo dorozumívání pomocí vějířů a barev.

Číst dál: Čeněk Šercl

Proč se Den vítězství slaví v některých zemích až 9. května a v jiných zemích již 8. května?

Nacistické Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci již 7. května 1945 v Remeši ve Francii. Za Německo ji podepsal vrchní velitel generál Jodl, za Sovětský Svaz generál Susloparov, za západní spojence generál Smith a jako svědek ještě francouzský generál Sevez. V textu bylo dohodnuto, že německé ozbrojené síly ukončí svoji bojovou činnost do 8. května 23:01 středoevropského času, zůstanou na svých pozicích a nebudou ničit bojovou techniku.

Číst dál: Proč se Den vítězství slaví v některých zemích až 9. května a v jiných zemích již 8. května?

SLOVĚNSKA KULTURNA DIPLOMACIJA - SWOT analyza, strategija i taktika do budučnosti

Slověnski narody trěbujut imati strategične instrumenty, ktorimi by mogli sebě pozitivno ovplyvati medžunarodnu situaciju. Trěba jest držeti kontakty na črezgranične ljudi, ktori by znali slověnsku kulturu, da by oni kako sovezniki Slověnov za naš profit pomagali poddrživati naše legitimne interesy v globaliziranom světu.

Procesy globalizacije i liberalizacije ne imajut dostatečny respekt do identity i kulturno istoričnoj integrity naših slověnskih narodov i držav. Takože, globalizacija i liberalizacija automatično ne znači lučšu kvalitu života i lučšu urovenj demokracije. Europa i vsej svět se bystro možut destabilizirati i prěměniti. Nam jest trěba dělati strategiju razvitija i drženija kontaktov na obrazovane ljudi iz neslověnskih narodov, ktori by byli našimi sympatizantami znajučimi naše jezyky, kulturu, historiju i različne specifične črty, da by oni byli sposobni pomagati naši narodam kako naši partneri.

Číst dál: SLOVĚNSKA KULTURNA DIPLOMACIJA - SWOT analyza, strategija i taktika do budučnosti

Konstantin Filosof a 14. únor, památný den Slovanské unie

Konstantin (řecky Κωνσταντίνος) řečený Filosof, se narodil v roce 826 nebo 827 v řecké Soluni a zemřel 14. února 869 v Římě. Konstantin Filosof byl mladším bratrem Metoděje, prvního biskupa a arcibiskupa Slovanů. Oba bratři jsou ctěni jako apoštolové Slovanů a svatí patroni Moravy a jsou také spolu s Benediktem z Nursie (+547) prohlášeni za svaté patrony Evropy.

Číst dál: Konstantin Filosof a 14. únor, památný den Slovanské unie