NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍLiberland - nový stát mezi Chorvatskem a Srbskem

Svobodná republika Liberland je ministát formálně vyhlášený v dubnu 2015 skupinou Čechů vedených Vítem Jedličkou, členem strany Svobodných, na ploše necelých 7 kilometrů čtverečních mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje, poblíž obcí Zmajevac (Chorvatsko) a Bački Monoštor (Autonomní oblast Vojvodina, Srbsko).

Na některých mapách je toto území označeno jako Gornja Siga. Oblast Siga leží v prostoru, kde se vlivem pohybu říčního koryta proměnila faktická hranice mezi chorvatským a srbským břehem Dunaje. V dokumentech z přelomu 20. a 21. století je označována jako srbská územní kapsa o rozloze cca 650 hektarů. Zatímco Srbsko považuje za mezinárodní hranici současné koryto Dunaje, Chorvatsko trvá na vymezení podle historických hranic katastrů zdejších obcí, které respektují původní trasu toku Dunaje, protože ve většině případů zasahují na východní břeh Dunaje do dnešního Srbska. Oblast Siga je ale opačným příkladem, protože leží na západním břehu a tak podle chorvatského výkladu by mělo náležet Srbsku, ale podle srbského pojetí patří do Chorvatska.

Podle Jedličky si díky hraničnímu sporu mezi Chorvatskem a Srbskem tuto oblast podél západního břehu řeky Dunaje nenárokuje Chorvatsko, Srbsko ani žádný jiný stát a jedná se o terra nullius, neboli území nikoho. Jedlička 13. dubna 2015 v této oblasti vyhlásil nový stát Liberland. Hranici určil tak, aby nezasahovala ani do území Chorvatska ani do území Srbska.

Liberland je třetím nejmenším státem na světě po Vatikánu a Monaku. Mottem Liberlandu je "Žít a nechat žít". Jedlička uvedl, že "Cílem zakladatelů nového státu je vytvořit společnost, kde poctiví lidé mohou prosperovat bez toho, aby jim stát znepříjemňoval život zbytečnými zákazy a daněmi."

(zde je článek o Svobodné republice Liberland v novoslověnštině)

zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberland

Liberland na Facebooku
http://www.facebook.com/liberland

webové stránky Liberlandu
http://liberland.org/cz/main/

Liberland v srbských médiích
http://inserbia.info/today/2015/04/czech-proclaims-new-sovereign-state-between-serbia-and-croatia-liberland/

Liberland v chorvatských médiích
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/377575/Ceh-osnovao-drzavu-na-granici-Hrvatske-i-Srbije.html

Liberland na BBC
http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-32332473