NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍNovoroční dárek

Díky laskavosti našich ruských přátel Vám můžeme nadělit krásný novoroční dárek, kterým je kniha LJUBOMUDR SLOVĚNSKY (v originále ЛЮБОМУДРЪ СЛОВѢНСКІЙ) od Arkadije Davidoviče. Arkadij Davidovič se narodil v roce 1930 a je zřejmě nejgeniálnějším mistrem krátce vyjádřených myšlenek všech dob a národů, který během svého života publikoval asi 60.000 aforismů.

Předkládáme Vám zatím poslední a teprve dva měsíce starou knihu Arkadije Davidoviče, která obsahuje aforismy přeložené do všech slovanských jazyků včetně horní a dolní lužické srbštiny. Chorvatsko-bosensko-srbsko-černohorské jazykové kontinuum v knize zastupuje spisovná srbština.

Na překladu spolupracovali odborníci z univerzit v Bělehradu, Sofii, Krakově, Grodně, Praze, Lipsku, Minsku, Žitomíru, Toruni, Štipu, Voroněži, Moskvě a také členové různých slovanských spolků, kulturních center a klubů. Jedná se tedy o občanskou iniciativu a všeslovanský projekt. Kniha byla vydána Fondem Chovanského v rámci oslav výročí 150 let od prvního vydání Slovanského věstníku v redakci Alexeje Chovanského.

Myšlenka překladu do všech slovanských jazyků včetně malých národních vznikla na setkání členů Fondu Chovanského se zástupci Jagelonské univerzity v Polsku a je inspirována Starým Zákonem a také trojjazyčnou Rosetskou deskou, díky které bylo vráceno do života zapomenuté staroegyptské hieroglyfické písmo.

Tato půvabná kniha originálním způsobem demonstruje velkou blízkost a společný základ všech našich slovanských národních jazyků nejen u základních slov popisující jednoduché hmotné věci a činnosti. Slovanská vzájemnost se totiž prakticky projevuje i při potřebě několika málo slovy popsat a sdělit složitější myšlenku. Na důkaz tohoto tvrzení si stačí představit, jak obtížný by byl překlad těchto aforismů například do celosvětově rozšířené a zdánlivě jednoduché angličtiny tak, aby byl v angličtině zachován přesný smysl sdělení a zároveň respektován její odlišný způsob myšlení a vyjadřování.

Arkadij Davidovič začínal v dobách SSSR jako přispěvatel do humoristického časopisu Krokodil a jeho práce se postupně stala známou po celém světě. Dnes je jedním z nejcitovanějších ruských autorů a ve světové literatuře jsou jeho aforismy uváděny například spolu s mysliteli Lvem Tolským, Stanisławem Lecem nebo Arthurem Schopenhauerem.

Knihu LJUBOMUDR SLOVĚNSKY v elektronické podobě můžete stáhnout a nekomerčně užívat i dále šířit pod tímto odkazem:
http://slovane.org/doc/davidovic-ljubomudr.pdf

Připomínáme, že na této adrese se nachází mnoho dalších zajímavých informací ze světa Slovanů, které si můžete zadarmo stahovat do svého počítače:
http://e-shop.slovane.org/index.php/zadarmo