NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍZápad se musí o Východě více učit

Premiér německé země Sasko a předseda Spolkové rady (Bundesrat, horní komora německého parlamentu) Stanisław Tillich chce usilovat o to, aby západní země lépe chápaly postoje zemí střední a východní Evropy. Západ totiž o způsobu uvažování a mentalitě Východu příliš mnoho neví, z čehož plyne řada nedorozumění: "Východní Němci se dokážou vcítit do Rusů, ale západní Němci jsou více svázáni se západní Evropou. Chci přispět k tomu, aby osmadvacet zemí Evropské unie ještě více srostlo. Proto Západ musí vědět o východní a střední Evropě mnohem více" ... uvedl Tillich.

 

Pan Tillich je od smrti Lucemburků Jošta Moravského (+1411 v Brně), Václava IV. (+1419 v Praze) a Zikmunda (+1437 ve Znojmě) po dlouhých šesti stoletích prvním novodobým vrcholným německým politikem ovládajícím slovanský jazyk jako svoji mateřštinu. Stanisław Rudi Tillich vedle rodné hornolužické srbštiny a němčiny ovládá plynně češtinu, polštinu, angličtinu a francouzštinu a ještě se domluví také italsky a rusky.

Stanisław Rudi Tillich se narodil v roce 1959 v obci Nowa Wjeska. Absolvoval lužickosrbskou základní školu, maturoval na lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně a vystudoval Technickou univerzitu v Drážďanech. V roce 2008 se stal premiérem spolkové země Sasko, která sousedí s Českou republikou, a od listopadu 2015 se stal předsedou Spolkové rady (horní komory německého parlamentu).

V jeho rodné obci Nowa Wjeska (česky: Nová Víska, 20 km severozápadně od lužického Budyšína a 45 km severně od českého Hřenska) se také narodil přední lužickosrbský spisovatel, politik, novinář a šéfredaktor listu Serbske Nowiny pan Benedikt Dyrlich.


Zdroje

Západ se musí o Východě více učit
http://www.welt.de/regionales/sachsen/article150570642/Westen-soll-mehr-ueber-den-Osten-lernen.html

Lužickosrbská stránka z Wikipedie o Stanisławu Tillichovi (možno přepnout do jiných jazyků včetně češtiny)
http://hsb.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Tilich

Osobní webové stránky pana Stanisława Tillicha
http://www.stanislaw-tillich.de

Facebook
http://www.facebook.com/stanislaw.tillich

http://www.facebook.com/benedikt.dyrlich

fotografie Deutsche Presse-Agentur GmbH