Den chorvatského parlamentu (Sabor)

chorvatsko.png

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍRusínsko-ruský slovník Igora Kerči

Od našich rusínských přátel jsme dostali zprávu o novém rusínsko-ruském slovníku. Jeho autor pan Igor Kerča (narozen 1943 v Horondě u Mukačeva) již v roce 2007 vydal rusko-rusínský slovník a nyní se připravuje k tisku jeho dvoudílný rusínsko-ruský slovník s počtem více než 56.000 slov. Pan Igor Kerča dostal za toto dílo a také za mnoholetou literární činnost a tlumočení ruské a světové klasiky do rusínštiny ocenění "Ruská cena" (rusínsky "Ruska premija").

Rusínské slovníky si můžete v elektronické podobě zdarma stáhnout z odkazu na stránkách naší prodejny:

http://e-shop.slovane.org/index.php/zadarmo

Zdroj:

http://www.premija-ru.eu/index.php?lang=cz