Den státnosti Slovinska

slovinsko.png

Den státnosti Chorvatska

chorvatsko.png

slovanska unie
slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍMezinárodní festival Lužica 2015

Ve dnech 9. - 12. července se v Budyšíně koná již jedenáctý ročník mezinárodního folklórního festivalu Lužica, kterého se účastní taneční a folklórní skupiny z celého světa.

slovanska unie