Den chorvatského parlamentu (Sabor)

chorvatsko.png

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍKomuniké Mezinárodní slovanské rady

Komuniké představitelů mezinárodního slovanského hnutí z Bulharska, Polska, Slovenska a České republiky ze setkání v Praze 3-4 července 2015, ve kterém mimo jiné reagují na vznik podobně nazvaných takzvaných "mezinárodních slovanských organizací" (v ruštině)

 

Překlad části komuniké (celý překlad do češtiny najdete zde):

 

Veškerá práce našich slovanských organizací má jeden základní cíl: Stát se zprostředkovatelem přátelství, kulturních a duchovních vazeb a mírové spolupráce.

Toto bylo ustanoveno prvním všeslovanským sjezdem v Praze v roce 1848, všeslovanským sjezdem v Praze v roce 1998 a potvrzeno 10. všeslovanským sjezdem v Kyjevě v roce 2010. Tam byla ustanoven nejvyšší koordinační orgán slovanského hnutí - Mezinárodní slovanská rada (MSR) a byly přijaty Stanovy, které dávají právo svolávat sjezdy pouze tomuto orgánu.

Objevivší se organizace s podobnými názvy jsou tohoto práva zbaveny.

Představitelé slovanských výborů potvrzují, že se i v budoucnu budou řídit ústavou MSR a budou rozvíjet slovanskou vzájemnost.

Organizační otázky zasedání MSR v roce 2016 se musí řešit společně s účastníky tohoto komuniké.

 

Na toto téma jsme nedávno dávali následující prohlášení:

Členové SLOVANSKÉ UNIE z. s. považují za jediného legitimního zástupce mezinárodního slovanského hnutí v České republice SLOVANSKÝ VÝBOR ČESKÉ REPUBLIKY (IČ 67984304) vedený předsedou doc. Janem Minářem, který je zároveň místopředsedou MEZINÁRODNÍHO VŠESLOVANSKÉHO VÝBORU, jemuž předsedá prof. Nikolaj Fjodorovič Lavryněnko z Ukrajiny.

... odkaz na plné znění.