Den státnosti Slovinska

slovinsko.png

Den státnosti Chorvatska

chorvatsko.png

slovanska unie
slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍŽivá paměť lidu - Nesmrtelný pluk

Průvod pod heslem "Nesmrtelný pluk" v Moskvě 9. května 2015.

Tisíce lidí neslo fotografie svých příbuzných, kteří zahynuli ve Druhé světové válce nebo byli válečnými veterány.

 

slovanska unie