NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍVýstava Královské pohřebiště thráckého města Seuthopolis

Rok 2018 je rokem Evropského kulturního dědictví UNESCO a také rokem Bulharského předsednictví Evropské unie. Při této příležitosti vás Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR a Bulharský kulturní institut v Praze zvou na výstavu fotografií Královské pohřebiště thráckého města Seuthopolis. Přijďte nasát mystično, kouzlo a velkolepost Údolí thráckých vládců.

Thrákové byli starověký národ, který řecký dějepisec Hérodotos v 5. století př. n. l. považoval za druhý nejpočetnější národ na světě po Indech. Thrákové měli vlastní civilizaci, stavěli města a královské hrobky podobné egyptským pyramidám.

Později se Thrákové stali součástí Římské říše a na počátku středověku se Thrákové stali jedním ze základních prvků při etnickém formování jižních Slovanů, především Bulharů. Thráckého původu byl také pěvec a básník Orfeus z řeckých bájí a gladiátor Spartacus, který vedl povstání proti Římanům v letech 73 př. n. l. – 71 př. n. l.

Podle moderních jazykovědců patří Thrákové, spolu s Íránci, Slovany a Baltskými národy, do východní skupiny indo-evropských národů s vzájemně podobnými jazyky (tzv. satemské podle výslovnosti číslovky sto, sátam = 100). Příbuznost se staro-íránskými národy (Skythové, Sarmati, Kimmeriové) je podpořena i archeologickými nálezy a historickými důkazy o způsobu života, umění a způsobu pohřbívání. Někteří historikové si myslí, že Thrákové byli součástí ještě větší „thrácko-pelasgické“ skupiny národů. K tomuto názoru dospěli porovnáním thrácké kultury s frýžskou, mínojskou a mykénskou kulturou.projekt archeologické lokality Seuthopolis na dně přehrady Koprinka

 

Více zde na stránkách Českého rozhlasu:

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/bulharsky-kulturni-institut-predstavuje-fotografie-kralovskeho-pohrebiste-thrackeho-mesta-seuthopolis--1781178

a především zde na stránkách Bulharského kulturního institutu:

http://www.bki.cz/czev/kralovske-pohrebiste-thrackeho-mesta-seuthopolis/