NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSoučasná situace na Ukrajině a v Zakarpatské oblasti nejen z pohledu tamní české a slovenské menšiny

Společnost přátel Podkarpatské Rusi zve své členy, přátele a veřejnost na besedu s Ivanem Latkem, předsedou krajanského spolku T. G. Masaryka v Užhorodě. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 16:30 hodin ve společenském sále Domu národnostních menšin v Praze 2, Vocelova 3.