Den státnosti Slovinska

slovinsko.png

Den státnosti Chorvatska

chorvatsko.png

slovanska unie
slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍPořad České televize o Karlu Kramářovi

Doporučujeme Vám dokumentární pořad České televize o Karlu Kramářovi, prvním předsedovi vlády Československé republiky a významném činiteli mezinárodního slovanského hnutí.

Odkaz do Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kramář

slovanska unie