NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍOsudy pravoslavných duchovních a jejich role v životě lidí žijících v okupovaném Československu (1938 - 1945)

26. května 2015, v 16:00 hod, v Praze, v Křišťálovém sále v budově Ruského střediska vědy a kultury (ul. Na Zátorce 16), se bude konat Kulatý stůl na téma: „Osudy pravoslavných duchovních a jejich role v životě lidí žijících v okupovaném Československu (1938 - 1945)“.

Kulatý stůl je věnován složitému a krvavému období v historii lidstva – II.světové válce a zkoumání, jakou roli sehráli při osvobození světa od fašismu pravoslavní duchovní – způsobilost duchovenstva centrální a západní Evropy mobilizovat národ a kozáctvo, jako jeho součást, k vítězství na frontách i v týlu.

slovanska unie