NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍWebarchív českého internetu / веб-архив чешского интернета

Webové stránky Slovanské unie z. s. jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které Národní knihovna ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny ČR.

Сайт  СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА является регулярно архивированным в Национальной библиотеке Чешской Республики за его культурные, образовательные, научные, исследовательские и другие ценности с целью документирования подлинного примера Чешского Интернета. Он принадлежит к коллекции чешских сайтов сохраненыx в Национальной библиотеке и доступныx для потомков. Его запись включен в каталоги Национальной библиотеки и Чешской национальной библиографии.

The website of the SLAVIC UNION is regularly archived by the National Library of the Czech Republic for its cultural, educational, scientific, research or other values with the aim of documenting an authentic sample of the Czech web. It belongs to a collection of Czech websites to be preserved by the National Library and made available for posterity. Its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.