NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍVýstava Královské pohřebiště thráckého města Seuthopolis

Rok 2018 je rokem Evropského kulturního dědictví UNESCO a také rokem Bulharského předsednictví Evropské unie. Při této příležitosti vás Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR a Bulharský kulturní institut v Praze zvou na výstavu fotografií Královské pohřebiště thráckého města Seuthopolis. Přijďte nasát mystično, kouzlo a velkolepost Údolí thráckých vládců.

Číst dál: Výstava Královské pohřebiště thráckého města Seuthopolis

Velika pomoć za pųtovateljev: vzniká jazyk, kterému porozumíte i bez učení

Zhruba polovina Čechů se dokáže domluvit nebo si přečíst text alespoň v jednom cizím jazyce - nejčastěji anglicky nebo německy. Pokud se uchytí projekt Vojtěcha Merunky a jeho zahraničních kolegů, může jich být mnohem více. Myšlenka je jednoduchá - najít společný základ slovanských jazyků a zjednodušit jej natolik, aby vznikla řeč, jíž porozumí bez nutnosti učení se kdokoliv od Karlových Varů až po Vladivostok. Říká mu mezislovanský nebo interslovanský jazyk. V tuto chvíli má 37 000 slov, několik lidí, kteří jím dokážou mluvit, a překvapivý zájem z byznysu i kultury.

Číst dál: Velika pomoć za pųtovateljev: vzniká jazyk, kterému porozumíte i bez učení

V Praze byla slavnostně zahájena výstava „Zkušenost exilu“

Od 16. června do 29. října 2017 se bude v letohrádku Hvězda konat výstava ZKUŠENOST EXILU / OSUDY EXULANTŮ Z BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. Jde o největší výstavní projekt PNP v tomto roce. Výstava se dotýká v současné době velmi aktuálního tématu migrace a exilu. Nabízí pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku − od nichž letos uplyne 100 let − stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci.

Číst dál: V Praze byla slavnostně zahájena výstava „Zkušenost exilu“

Rezultaty i memorandum iz prvoj naučnoj konferencije o medžuslovjanskom jezyku - CISLa 2017

Četvrto lěto medžunarodnogo festivala Dnov slovjanskoj kultury bylo posvečeno poljskoj i hrvatskoj kulturam. Četyri dny ot 1-ogo do 4-ogo junija (črvenja) 2017 tutogo festivala byli organizovani na tradičnom městu aglomeracije Velehrad, Modrá, Staré Město i Uherské Hradiště, ktori sut blizko sojedinjeni s historijeju Velikoj Moravy i dějanjem slovjanskih učiteljev svetih Kyrilla i Methodija.

Do programa festivala byla ot 1-ogo do 2-ogo junija 2017 priključena naučna konferencija CISLa 2017 (Conference on InterSlavic Language), ktora byla prvim medžunarodnim naučnim zasědanjem ljudij, iže mnogo lět sorabotajut na Internetu v oblasti slavistiky i lingvistiky, i strětili se v konferenčnom centru (Event-Centrum) grada Staré Město bliz pametniku-muzeja Velikoj Moravy i modernoj crkvi Svetogo Duha

Číst dál: Rezultaty i memorandum iz prvoj naučnoj konferencije o medžuslovjanskom jezyku - CISLa 2017