Den chorvatského parlamentu (Sabor)

chorvatsko.png

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍDialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru - sborník

Sborník příspěvků z druhého ročníku mezinárodní konference Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru najdete na této adrese:

http://teplice2015.slovane.org/

Konference se konala v prostorách hotelu Prince de Ligne v Teplicích dne 20. června 2015 a proběhla pod záštitou velmistra Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny.

Staroslověnské písemnictví a jeho dědictví v rumunsky mluvících zemích

Dopad evangelizační a osvětové mise bratří Cyrila a Metoděje na rozvoj kultury slovanských národů byl již předmětem nesčetných výzkumů a analýz. Učedníci obou bratří přinesli po svém vypuzení z Velké Moravy plody této mise do Bulharska, kde se pak za pomoci místních knížat rozvinuly v plnohodnotnou literární kulturu využívající staroslověnštinu jako svůj jazyk a hlaholici (později cyrilici) jako své písmo. Tato literární kultura se následně rozšířila mezi všemi pravoslavnými Slovany, pokrývajíc rozsáhlý areál od dnešního Srbska a Bosny, až po východní a severní hranice středověké Rusi. V tomto areálu však staroslověnské písemnictví zásadně ovlivnilo osud ještě jednoho národa, který je v této souvislosti připomínán jen málokdy.

Číst dál: Staroslověnské písemnictví a jeho dědictví v rumunsky mluvících zemích

Slovanská kulturní diplomacie - přednáška

Zde je text přednášky ze dne 20.6.2015 v Teplicích z mezinárodní konference na téma "Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru", který popisuje metody a nástroje slovanské kulturní diplomacie, jenž mají za cíl zlepšit stávající stav slovanských národů v dnešním globalizovaném světě.

Číst dál: Slovanská kulturní diplomacie - přednáška

Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru

Zveme Vás na mezinárodní konferenci "Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru", která se koná 20.6.2015 v Teplicích.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...