NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍAnketa - Razumivost novoslověnskogo jezyka

slovanská unie slavic unionProsimo Vas, da byste otgovorili do našej ankety medžunarodnogo raziskivanija razumivosti novoslověnskogo zonalnogo skonstruovanogo jezyka. Test trěbuje toliko 5 minut i jego rezultaty budut publikovani. Hvala.
Prosíme Vás, abyste odpověděli na náš dotazník mezinárodního výzkumu srozumitelnosti novoslověnského zonálního umělého jazyka. Test trvá jen 5 minut a jeho výsledky budou zveřejněny. Děkujeme.
Мы просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты международного исследования понятности новославянского зонального построенного языка. Тест занимает всего 5 минут и его результаты будут публикованы. Спасибо.

Číst dál: Anketa - Razumivost novoslověnskogo jezyka

ABITURIENTIS - Наш проект помощи русскоязычным студентам заинтересованным в изучении в чешских университетах

(Český popis projektu se nachází dále v textu) Проект «ABITURIENTIS» представляет собой информационный портал о высшем образовании в Чешской республике. Проект был разработан командой молодых людей, выходцев из стран СНГ, на добровольной и некоммерческой основе с целью обмена и передачи опыта в образовательном процессе, помощи русскоязычным абитуриентам и их родителям. Данный проект является практическим примером славянской взаимности и совместной работы на основании заключения программного документа «Славянская культурная дипломатия» Славянского союза Чехии.

Číst dál: ABITURIENTIS - Наш проект помощи русскоязычным студентам заинтересованным в изучении в чешских...

Odborná konference: Rusíni - slovanský národ bývalého Československa

Slovanská unie z. s. a Společnost přátel Podkarpatské Rusi Vás srdečně zvou na odbornou konferenci na téma Rusíni - slovanský národ bývalého Československa. Obsahem bude problematika rusínského národa, kultury a  jazyka v soudobé i historické perspektivě. Akce se uskuteční v sobotu 7. listopadu od 14:00 ve velkém sále v přízemí Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2. Dobrovolné vstupné 50 Kč.

Číst dál: Odborná konference: Rusíni - slovanský národ bývalého Československa

Zapojte se do mezinárodního projektu MICReLa

Naše kolegyně srbského původu Jelena Golubović z univerzity v Groningen v Holandsku se účastní mezinárodního výzkumného projektu MICReLa. Tento projekt dokumentuje vzájemnou srozumitelnost evropských jazyků lidmi od příslušníků jiných evropských národů. Cílem projektu je dokázat možnost náhrady všudypřítomného používání angličtiny pomocí důkazu, že v mnoha situacích si Evropané mohou rozumět rovnou mezi sebou bez angličtiny jen ve svých rodných jazycích. Dobrý příklad je trojice skandinávských jazyků dánština, norština a švédština, kde má (také tímto výzkumem) doložená srozumitelnost praktické dopady na státní správu v těchto zemích. Mezinárodní projekt MICReLa by pro nás byl mimořádně vhodný jako soudobý důkaz slovanské kulturní vzájemnosti s velkými praktickými dopady, jenže je potřeba získat více odpovědí od slovansky mluvících osob.

Číst dál: Zapojte se do mezinárodního projektu MICReLa

Reportáž z III. mezinárodního folklórního festivalu Pokrova na Vltavě

Členové Slovanské unie z. s. se v pátek dne 9. října 2015 zúčastnili nejen jako diváci ale také jako účinkující III. mezinárodního festivalu Pokrova na Vltavě. Tohoto tříhodinového koncertu ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze se zúčastnilo celkem 118 účinkujících a přibližně 250 diváků. Mezi nimi byli představitelé mnoha společenských organizací krajanů, vedoucí a zaměstnanci ruských zahraničních institucí, místní občané a rovněž mnoho mladých lidí. Při vystoupeních zazněly ruské, české, slovenské, rusínské, ukrajinské, srbské, makedonské a moldavské lidové písně. 

Číst dál: Reportáž z III. mezinárodního folklórního festivalu Pokrova na Vltavě

Budoucnost slovanské vzájemnosti v 21. století

Prosíme Vás o vyplnění našeho internetového dotazníku zjišťujícího názory české veřejnosti na budoucnost slovanské vzájemnosti. Dotazník je anonymní a nevyžaduje žádnou registraci. Jeho výsledky budeme porovnávat s podobným dotazníkem, kterým oslovujeme zahraniční veřejnost ve všech slovanských zemích. Předpokládaný termín ukončení dotazníku je 31. květen/máj 2016. Děkujeme Vám.

Číst dál: Budoucnost slovanské vzájemnosti v 21. století