NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍOdborná konference: Rusíni - slovanský národ bývalého Československa

Slovanská unie z. s. a Společnost přátel Podkarpatské Rusi Vás srdečně zvou na odbornou konferenci na téma Rusíni - slovanský národ bývalého Československa. Obsahem bude problematika rusínského národa, kultury a  jazyka v soudobé i historické perspektivě. Akce se uskuteční v sobotu 7. listopadu od 14:00 ve velkém sále v přízemí Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2. Dobrovolné vstupné 50 Kč.

Číst dál: Odborná konference: Rusíni - slovanský národ bývalého Československa

Zapojte se do mezinárodního projektu MICReLa

Naše kolegyně srbského původu Jelena Golubović z univerzity v Groningen v Holandsku se účastní mezinárodního výzkumného projektu MICReLa. Tento projekt dokumentuje vzájemnou srozumitelnost evropských jazyků lidmi od příslušníků jiných evropských národů. Cílem projektu je dokázat možnost náhrady všudypřítomného používání angličtiny pomocí důkazu, že v mnoha situacích si Evropané mohou rozumět rovnou mezi sebou bez angličtiny jen ve svých rodných jazycích. Dobrý příklad je trojice skandinávských jazyků dánština, norština a švédština, kde má (také tímto výzkumem) doložená srozumitelnost praktické dopady na státní správu v těchto zemích. Mezinárodní projekt MICReLa by pro nás byl mimořádně vhodný jako soudobý důkaz slovanské kulturní vzájemnosti s velkými praktickými dopady, jenže je potřeba získat více odpovědí od slovansky mluvících osob.

Číst dál: Zapojte se do mezinárodního projektu MICReLa

Reportáž z III. mezinárodního folklórního festivalu Pokrova na Vltavě

Členové Slovanské unie z. s. se v pátek dne 9. října 2015 zúčastnili nejen jako diváci ale také jako účinkující III. mezinárodního festivalu Pokrova na Vltavě. Tohoto tříhodinového koncertu ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze se zúčastnilo celkem 118 účinkujících a přibližně 250 diváků. Mezi nimi byli představitelé mnoha společenských organizací krajanů, vedoucí a zaměstnanci ruských zahraničních institucí, místní občané a rovněž mnoho mladých lidí. Při vystoupeních zazněly ruské, české, slovenské, rusínské, ukrajinské, srbské, makedonské a moldavské lidové písně. 

Číst dál: Reportáž z III. mezinárodního folklórního festivalu Pokrova na Vltavě

Budoucnost slovanské vzájemnosti v 21. století

Prosíme Vás o vyplnění našeho internetového dotazníku zjišťujícího názory české veřejnosti na budoucnost slovanské vzájemnosti. Dotazník je anonymní a nevyžaduje žádnou registraci. Jeho výsledky budeme porovnávat s podobným dotazníkem, kterým oslovujeme zahraniční veřejnost ve všech slovanských zemích. Předpokládaný termín ukončení dotazníku je 31. květen/máj 2016. Děkujeme Vám.

Číst dál: Budoucnost slovanské vzájemnosti v 21. století

Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru - sborník

Sborník příspěvků z druhého ročníku mezinárodní konference Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru najdete na této adrese:

http://teplice2015.slovane.org/

Konference se konala v prostorách hotelu Prince de Ligne v Teplicích dne 20. června 2015 a proběhla pod záštitou velmistra Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny.

Staroslověnské písemnictví a jeho dědictví v rumunsky mluvících zemích

Dopad evangelizační a osvětové mise bratří Cyrila a Metoděje na rozvoj kultury slovanských národů byl již předmětem nesčetných výzkumů a analýz. Učedníci obou bratří přinesli po svém vypuzení z Velké Moravy plody této mise do Bulharska, kde se pak za pomoci místních knížat rozvinuly v plnohodnotnou literární kulturu využívající staroslověnštinu jako svůj jazyk a hlaholici (později cyrilici) jako své písmo. Tato literární kultura se následně rozšířila mezi všemi pravoslavnými Slovany, pokrývajíc rozsáhlý areál od dnešního Srbska a Bosny, až po východní a severní hranice středověké Rusi. V tomto areálu však staroslověnské písemnictví zásadně ovlivnilo osud ještě jednoho národa, který je v této souvislosti připomínán jen málokdy.

Číst dál: Staroslověnské písemnictví a jeho dědictví v rumunsky mluvících zemích

slovanska unie