NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍPodpora svépomocného mikrofinancování

Vážení čtenáři,
ke včerejší zprávě s prosbou o pomoc srbské rodině přidáváme dnešní nápad, který reaguje na poslední větu včerejší výzvy: "Vzhledem k bankovním poplatkům mezi Českem a Srbskem prosím zvažte udělat nejprve mezi sebou sbírku a výsledek poslat v jedné platbě". Jedním z hmatatelných projevů slovanské vzájemnosti je pomoc potřebným, která by měla přesahovat hranice mezi našimi slovanskými národy.

Chceme prakticky ukázat, že výsledky naší práce pro veřejnost není jen šíření a propagace vlastních osobních postojů a ideologicko-politických názorů. Myšlenka mikrofinancování pomáhá lidem v těžkých životních situacích i v tak chudých zemích, jako je Bangladéš, odkud tato myšlenka pochází.

Dokazujme si slovanskou vzájemnost pomocí praktické informační služby na našich webových stránkách v mezislovanském jazyce, která mezi sebou propojí dárce a příjemce pomoci z různých slovanských národů. Nejde jen o pouhou charitu, ale o především o aktivní pomoc při vytváření vztahu důvěry mezi darujícími a obdarovanými, aby darující viděli užitečnost pomoci, kterou poskytují.

Dárci si budou moci vybrat, komu přispívat, budou vidět, že příspěvků není zneužíváno nebo že se nekumulují a budou také vidět, jak se příjemci dostávají z krize. Podpora svépomocného mikrofinancování by mohla naplnit vysněnou ideu slovanské jednoty a vzájemnosti, protože budeme pomáhat konkrétním potřebným lidem ve slovanském světě.

Za naše informační služby nebudeme požadovat žádné provize. Systém bude provozován zdarma a jeho příjmy budou pouze z případných dobrovolných darů a získaných grantů z EU nebo RF.


kontakt na nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mikrofinancování přichází do České republiky
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/clanky/783-mikrofinancovani-prichazi-do-ceske-republiky

Wikipedia - Mikrofinancování
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofinancov%C3%A1n%C3%AD

Příklad jednoho z projektů Evropské komise - Evropského sociálního fondu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=836