NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍRádio Dupa FM

Rádio Dupa FM ve své dnešní podobě vzniklo na konci roku 2012, ačkoli název existuje již od roku 2009. V podstatě jde o jakési vyvrcholení experimentů několika nadšenců z Polska, kteří již předtím provozovali jiná internetová rádia, např. stanici Tyflostacja vzniklou v roce 2008, kde prezentovali v trochu organizovaných, trochu neorganizovaných pořadech různé nové technologie pro nevidomé.

Tyto prezentace se však poté přesunuly na jinou stanici, projekt si šel svou cestou a výsledkem byl právě vznik rádia Dupa FM. Jeho název, který je v polštině ne zcela slušným slovem, má znamenat, že si na něm může dělat každý co chce, i když samozřejmě v rámci určitých rozhlasových konvencí, a že všechny jeho pořady jsou myšleny jen napůl vážně.

Já jsem se s touto komunitou spojil v létě 2013, ale myšlenku vysílat na rádiu Dupa FM jsem pojal až na jaře 2014. Na rozdíl od ostatních pořadů je ten můj myšlen více méně vážně. Protože se mi líbí lidová hudba různých, především však slovanských národů a chtěl jsem oslovit co největší cílovou skupinu, rozhodl jsem se moderovat svůj pořad v mezislovanském jazyce. Program jsem nazval "Slovjanski koncert s želanjami", čili "Slovanský koncert s přáními". Skládá se především ze slovanských lidových písní, ale občas zabrousím i do jiných žánrů (především folk, popř. tzv. zpívaná poezie apod.). Kromě toho tvoří nemalou část pořadu moderované vstupy s dopisy a telefonáty posluchačů, kteří mají možnost jakýmkoli slovanským jazykem pozdravit přes rádio své blízké, případně jim popřát a také mohou odpovědět na anketní otázku, která je v každém vydání jiná. Vítána jsou i hudební přání.

Chcete-li se o pořadu dozvědět více, můžete se podívat na následující stránku psanou mezislovansky: http://www.tyflonet.com/siciliano/dupa/index.html

pro ČMSS napsal Roberto Lombino