NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍVýstava Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina

Zveme Vás na naši výstavu Kulturní dědictví UNESCO Ukrajiny, která se bude konat v Olomouci ve dnech 1.10. až 15.11.2020 v prostorách Vlastivědného muzea. Kromě jiného, díky této výstavě se podařilo nastartovat jednání ohledně partnerství města Kyjev a Olomouc za pomoci pana ministra zahraničí Vlády ČR Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D. a paní ředitelky Českého centra v Kyjevě.

Jednání již započala v březnu, ale byla přerušena epidemií, proto se výstava koná až nyní. Tato výstava je také výsledkem řady let budovaného mezinárodního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY, který v příštím roce naplní své poslání a představí poslední dvě slovanské země ČERNOU HORU a BĚLORUSKO. Díky zkušenostem a úspěšnému diplomatickému jednání již vzniká nový projekt našeho spolku, který každý rok představí KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO celkem čtyř národů majících vztah k naší zemi nebo ke slovanské kultuře obecně.