NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍpřipravujeme - 7. ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury

Již tradičně připravujeme letos již sedmý ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury - v tomto roce na téma kultura Ruska a Bosny. Festival bude probíhat od dubna do prosince, ale těžiště festivalu bude ve dnech 21.5. - 24.5.2020, kdy také proběhne třetí ročník mezinárodní odborné konference o mezislovanském jazyku CISLa 2020.

Festival se bude konat na tradičních místech Zlínského a Jihomoravského kraje včetně přesahu na sousední Slovensko, kde jsou lokality spojené s působením Cyrilometodějské mise: především Boskovice, Hodonín, Holíč, Kopčany, Mikulčice, Modrá, Staré Město, Velehrad, a Zlín.