NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍTV rozhovor o mezislovanském jazyku, mezinárodní slovanské konferenci a festivalu

Rozhovor Regionální televize (http://www.regionalnitelevize.cz) s Vojtěchem Merunkou o mezislovanském jazyku, Slovanské unii a mezinárodním slovanském festivalu a konferenci.

 

 

stránky festivalu najdete zde: http://www.dny-slovanske-kultury.cz/

stránky konference najdete zde: http://conference.interslavic-language.org/