NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍJazyk slovanského společenství

V novinách Ruská národní linie - informační a analytické služby - vyšel článek o potřebě slovanského mezijazyka, který byl také publikován v novinách Ruský věstník. Tyto noviny vydává organizace Všeslovanský svaz (Всеславянский Союз).


celý text článku si můžete přečíst zde: http://www.rv.ru/content.php3?id=12452

a také zde: http://ruskline.ru/opp/2018/mart/01/yazyk_slavyanskogo_sodruzhestva/