NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍPrvní tisková zpráva 5. mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury 2018

Ve čtvrtek 31. května začíná v pořadí již pátý ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury, který představí kulturu dvou slovanských národů - balkánských a Lužických Srbů. Pokračuje tak strategická festivalová dramaturgie založená na postupné prezentaci kultury jednoho slovanského národa z evropského jihu a druhého z evropského severu. Cílem je prezentovat evropskou jednotu v rozmanitosti slovanských kultur a ukázat také historickou provázanost s naší zemí.

Festival již tradičně pořádá Slovanská unie z.s., která je u evropské výkonné agentury EACEA registrována pod kódem PIC 923564549 a je kontaktní osobou pro ČR u mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur se sídlem v Ljubljani.

Výběr zemí pro rok 2018 souvisel se 100. výročím republiky

Výběr zemí v letošním roce úzce souvisí s významným 100. výročím vzniku naší republiky, na jejímž formování (ale i následném fungování) se významně podílelo i Srbsko a v době vzniku a fungování státního útvaru Země Koruny české i Lužičtí Srbové. V rámci festivalu zahájíme výstavu Zapomenuté Srbsko (Sál Evropy Hodonín -  1. 6. - 15. 9.), která návštěvníky seznámí i s dalšími opomenutými "osmičkovými" výročími související právě s česko-srbskými vztahy. Mimo jiné také oslavíme 470 let od vydání lužickosrbského Nowogo Zakona, 200 let od vydání slovníku srbského spisovného jazyka Vuka Karadžiće a 170 let od prvního slovanského sjezdu v Praze v roce 1848.

Festival letos poprvé i v Jihomoravském kraji

Výběr zemí a letošní významné výročí přispělo k rozšíření festivalu i do některých míst Jihomoravského kraje, především do Hodonína (místa narození T.G.Masaryka - velkého obdivovatele srbského národa), Lužic (místo narození propagátora lužicko-srbské kultury Josefa Šindara) a Mikulčic (místa významně spojeného s Velkou Moravou).

Nejvzácnější srbská písemná památka Miroslavovo Evangelium poprvé v ČR

Vrcholem festivalu bude první české prezentace nejvzácnějšího srbského rukopisu Miroslavovo Evangelium (11. století). Jedná se o nejstarší a nejreprezentativnější památku starosrbského písemnictví, která demonstruje státní, církevní a kulturní snahy právě se rodícího Srbska a přispívala ke vzniku starosrbského písemnictví. Ve spolupráci s Knihovnou Matice srbské bude tento vzácný rukopis umístěn do expozice Muzea bible na Velehradě (2. 6 . - 15. 9. 2018). Součástí výstavy bude i prezentace nejstaršího dolnolužického rukopisu - Nového zákona Miklawše Jakubici z roku 1578.

Srbské pasy T.G. Masaryka a šavle generála F.A. Zacha

Festivalové výstavy letos nabídnou i další unikátní a méně často zveřejňované artefakty, dokládající významný vztah naší republiky k Srbsku. V rámci výstavy Zapomenuté Srbsko se návštěvníci mohou seznámit s dvěma unikátními srbskými pasy T. G. Masaryka, které mu v době I. světové války umožnily cestovat po Evropě a připravovat vznik naší republiky. Dalším unikátním exponátem bude i šavle olomouckého rodáka F. A. Zacha - prvního srbského generála a spolutvůrce tajného plánu vzniku samostatného Srbska.

Mezinárodní odborná slovanská konference CISLa

Jako odborná součást festivalu se bude letos již podruhé konat mezinárodní konference CISLa, která nabídne atraktivní přednášky a prezentace v mezislovanštině, které všichni Slované rozumějí bez potřeby složitého učení. Tímto pomocným jazykem hovoří také Holywoodské hvězdy Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel a Julian Sands v připravovaném filmu režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který bude rovněž prezentován na konferenci. Podobně jako vloni se konference zúčastní domácí i zahraniční odborníci a představitelé slovanských spolků a institucí. Mezi hosty konference bude i profesor Alex G. Igbineweka, autor zonálního jazyka Guosa podle vzoru naší mezislovanštiny, kterému bez učení rozumí asi 200 milionů obyvatel Nigérie a sousedních zemí západní Afriky.

Skandální srbská hra Kováři poprvé na Moravě

Na konferenci CISLa 2018 vystoupí i srbsko-slovenský režisér Luboslav Mateja a představí historii i současnost srbského divadla. Na festival ale přiveze i skvělý slovenský divadelní soubor DJCH Brezno, který pravidelně nabízí hry srbských autorů. Soubor představí dvě hry - skandální hru Miloše Nikoliče KOVÁŘI (kino Svět Hodonín 1. 6. 18.00), kterou v polovině zakázal bývalý banskobystrický župan Marian Kotleba. Představí se i hra Dušana Kovačeviče SPÁLENÁ VEČEŘE v atraktivním prostředí letního kina ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti (2. 6. 19.30).

Srbsko očima Davida Vávry

V rámci festivalu bude zahájeno hned několik významných výstav - rozsáhlá fotografická výstava Z VELKÉ MORAVY A ZPĚT DO NEPAMĚTI Petra Francána, SRBSKÉ KOSTELY UNESCO, UMĚNÍ SRBSKÉ IKONOGRAFIE, MOJE SRBSKO fotografa Petra Našice, JOSEF ŠINDAR fara Lužice nebo  ROMANTICKÁ KRAJINA SRBSKA fotografa  a cestovatele Josefa France. Patrně nejatraktivnější ale bude výstava obrazů, kreseb, básní a poznámek architekta, básníka a herce Davida Vávry, která doplní předpremiéru nového dílu Šumných stop věnovaného působení českých architektů v Srbsku. Snímek osobně představí režisér Radovan Lipus (kino Hvězda, čtvrtek 31. května 20.00), ale výstavu pak osobně představí a bohatým doprovodným programem doplní i David Vávra (neděle 10. 6. kino Hvězda).

Srbská hudba a tanec

Pestrost a bohatství srbské hudby a tanců na festivalu hned několikrát představí srbský folklórní soubor Radost. Zúčastní se vernisáže výstavy Zapomenuté Srbsko (Sál Evropa Hodonín - 1. 6. 20.00), Srbského dne na Slovanském Hradišti v Mikulčicích (2. 6. 13.00), Srbského večera filmu a hudby v Uherském Hradišti (2. 6. Smetanovy sady 21.00) a nakonec i na zakončení festivalu ve Starém Městě na jarmarku Zahrady Moravy (neděle 3. 6. náměstí Velké Moravy 11.00). Hudební část festivalu doplní i DJ Dr. Balkán (čtvrtek 31. května 21.30 kopule kina Hvězda) a cimbálová muzika Vojara (pátek 1. června 20.00 Sál Evropa Hodonín).

Podpora spolupráce s mnoha institucemi a záštita významných osobností

Festival i letos zaštítilo  a požehnání předalo hned několik významných osobností a institucí: prezident ČR Miloš Zeman, předseda Senátu parlamentu ČR Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radoslav Ondráček, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR, ministr zahraničí a místopředseda vlády ČR Martin Stropnický,  starosta Starého Města Josef Bazala, starosta Hodonína Milan Lúčka, Její Eminence velvyslankyně Srbska v ČR Vera Mavrić,  předsedkyně Fóra slovanských kultur Ljubljana Andreja Rihter, Jeho Všesvatost Cařihradský Ekumenický patriarcha Bartoloměj, který na festival a konferenci vyslal svého zástupce Jeho Eminenci arcibiskupa Jova z Telmissu vedoucího stálé mise Ekumenického patriarchátu u světové rady církví v Ženevě, Jeho Eminence arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka, Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí. Festival pořádá Slovanská unie z.s. za finanční podpory kulturních grantů Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje, Jihomoravského kraje, města Hodonín i Starého Města.

Více na www.dny-slovanske-kultury.cz a conference.interslavic-language.org