Mezinárodní den mateřského jazyka

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍJubilejní vydání Slovanského věstníku

Slovanský věstník (v originále Славянский вестник) je pravděpodobně nejstarší dnes vycházející vědecký slavistický časopis na světě. První vydání tohoto časopisu vyšlo v ruské Voroněži v roce 1866 a v letošním roce, kdy jsme oslavili 150 let od prvního vydání, vyšlo speciální vydání tohoto časopisu. Přípravy tohoto jubilejního sborníku se zúčastnili vědci z Arménie, Běloruska, Česka, Gruzie, Jordánska, Makedonie, Polska, Ruska a Ukrajiny.

Slovanský věstník vydává s účastí Slovanského institutu Ruské akademie věd (Институт славяноведения РАН) a ruských univerzit nejstarší dobročinná pedagogická organizace v Rusku Fond Chovanského, který byl založen již v roce 1899 a po přerušení činnosti bolševickou revolucí obnoven v roce 2009.

V publikovaných článcích 150. vydání Slovanského věstníku jsou diskutovány různé otázky slavistiky, folkloristiky, frazeologie, etnografie, překládání a historie, jakož i slovanské gramatiky a jejího filozofického obsahu včetně otázek mezislovanské komunikace. Věříme, že jubilejní vydání Slovanského věstníku bude zajímavé nejen pro odborníky, ale i pro širokou škálu dalších čtenářů.

V jubilejním vydání je otištěn na stranách 192-198 odborný článek o novoslověnském zonálním jazyku od Vojtěcha Merunky. Celé jubilejní 150. vydání Slovanského věstníku si můžete přečíst v elektronické podobě zde na této adrese:

http://ru.calameo.com/read/00352398839f933e31819

a nebo přímo z našeho serveru na adrese:

http://slovane.org/doc/slovensky-vestnik-2016.pdf

Všechny publikace o mezislovanském jazyku si můžete přečíst v elektronické podobě zde na této adrese:

http://www.neoslavonic.org/publications

Jubilejní vydání slovanského věstníku osobně podpořil pan ředitel Institutu slavistiky (http://www.inslav.ru/) Ruské akademie věd (RAN) prof. K. V. Nikiforov. Pro zajímavost upozorňujeme na milý fakt, že tento institut používá podobný znak jako náš spolek, který také vychází ze stylizovaného znaku S hlaholské abecedy, o kterém jsme psali v tomto článku.


Rok 2017 bude nabit dvěma významnými událostmi, které mají vztah k tomuto tématu:

  1. V Moskvě se bude konat vědecký slavistický sjezd k příležitosti 150. let od slovanského sjezdu v Moskvě v roce 1867, který navazoval na tradici prvního mezinárodního slovanského sjezdu v Praze v roce 1848.
  2. Ve Starém Městě na Moravě se bude konat první mezinárodní konference o mezislovanském jazyku. (http://cisla.slavic-union.org/)
slovanska unie