NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍJubilejní vydání Slovanského věstníku

Slovanský věstník (v originále Славянский вестник) je pravděpodobně nejstarší dnes vycházející vědecký slavistický časopis na světě. První vydání tohoto časopisu vyšlo v ruské Voroněži v roce 1866 a v letošním roce, kdy jsme oslavili 150 let od prvního vydání, vyšlo speciální vydání tohoto časopisu. Přípravy tohoto jubilejního sborníku se zúčastnili vědci z Arménie, Běloruska, Česka, Gruzie, Jordánska, Makedonie, Polska, Ruska a Ukrajiny.

Slovanský věstník vydává s účastí Slovanského institutu Ruské akademie věd (Институт славяноведения РАН) a ruských univerzit nejstarší dobročinná pedagogická organizace v Rusku Fond Chovanského, který byl založen již v roce 1899 a po přerušení činnosti bolševickou revolucí obnoven v roce 2009.

V publikovaných článcích 150. vydání Slovanského věstníku jsou diskutovány různé otázky slavistiky, folkloristiky, frazeologie, etnografie, překládání a historie, jakož i slovanské gramatiky a jejího filozofického obsahu včetně otázek mezislovanské komunikace. Věříme, že jubilejní vydání Slovanského věstníku bude zajímavé nejen pro odborníky, ale i pro širokou škálu dalších čtenářů.

V jubilejním vydání je otištěn na stranách 192-198 odborný článek o novoslověnském zonálním jazyku od Vojtěcha Merunky. Celé jubilejní 150. vydání Slovanského věstníku si můžete přečíst v elektronické podobě zde na této adrese:

http://ru.calameo.com/read/00352398839f933e31819

a nebo přímo z našeho serveru na adrese:

http://slovane.org/doc/slovensky-vestnik-2016.pdf

Všechny publikace o mezislovanském jazyku si můžete přečíst v elektronické podobě zde na této adrese:

http://www.neoslavonic.org/publications

Jubilejní vydání slovanského věstníku osobně podpořil pan ředitel Institutu slavistiky (http://www.inslav.ru/) Ruské akademie věd (RAN) prof. K. V. Nikiforov. Pro zajímavost upozorňujeme na milý fakt, že tento institut používá podobný znak jako náš spolek, který také vychází ze stylizovaného znaku S hlaholské abecedy, o kterém jsme psali v tomto článku.


Rok 2017 bude nabit dvěma významnými událostmi, které mají vztah k tomuto tématu:

  1. V Moskvě se bude konat vědecký slavistický sjezd k příležitosti 150. let od slovanského sjezdu v Moskvě v roce 1867, který navazoval na tradici prvního mezinárodního slovanského sjezdu v Praze v roce 1848.
  2. Ve Starém Městě na Moravě se bude konat první mezinárodní konference o mezislovanském jazyku. (http://cisla.slavic-union.org/)