NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍŘíjnové vydání časopisu Slovanská unie

Právě vychází další vydání časopisu Slovanská unie, který si již nyní můžete v elektronické podobě přečíst na adrese http://slovane.org/su/. Časopis má charakter odborného recenzovaného periodika, které uveřejňuje příspěvky napsané v českém nebo slovenském nebo v latinkou psaném mezislovanském jazyce. Říjnové vydání je věnováno podílu Slovanů na rozvoji evropské civilizace.

Časopis je distribuován na různá místa v ČR (knihovny, odborná pracoviště) podle předpisu č. 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) a na další pracoviště zabývající se slavistikou. Na obsahu říjnového čísla časopisu se také podíleli zahraniční odborníci z Ruské federace, Slovinska a Polska, pamětníci slovanského sjezdu v Praze v roce 1998 a českoslovenští zástupci kozáctva.

Příspěvky v časopise jsou zaměřeny na konkrétní činy a události ale také na současné problémy při rozvoji naší slovanské a evropské identity. V tomto vydání si budeme moci přečíst o průběhu 3. ročníku mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury, dva příspěvky z konference v Senátu parlamentu PSP ČR na téma "T. G. Masaryk a 95. výročí ruské akce", zajímavý článek v mezislovanštině o původu pití kávy, informaci připravovaném festivalu "Pokrova na Vltavě" a několik zajímavých úvah. Na konci časopisu jsou texty tří písní, jedna srbská lidová a dvě ruské kozácké.