NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍNakladatelství Lukáš Lhoťan

Nakladatelství Lukáš Lhoťan existuje od roku 2011 a vydalo již 16 titulů, především na téma náboženství a historie. Do konce roku 2017 je naplánováno vydání dalších pěti titulů, které se nyní nacházejí v přípravě. V současné době se dokončuje vydání dvou zásadních knih.

  1. První knihou je dílo profesora Jana Bohuslava Miltnera o životě významného českého šlechtice s názvem „Hrabě Kaplíř, obránce Vídně proti Turkům roku 1683“.
  2. Druhým dílem je sbírka textů česko-francouzského emigranta před komunismem a historika Martina Janečka, který popisuje historické a náboženské souvislosti dnešní společenské krize v Evropě.

Nakladatelství plánuje v dlouhodobém horizontu spolupracovat se Slovanskou unií a znovu vydat knihy autorů věnujících se nejen náboženským či historickým tématům, ale i díla filozofická, se zaměřením na slovanství, křesťanství a přínos Čechů, Moravanů a Slezanů světu. V současnosti nakladatelství čerstvě vydalo knihu „Obrana Vídně při obléhání Turky 1683“ česko-německého profesora Bena Imendörffera.