NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSlovanská unie vydává nový časopis

slovanska unieTento týden vyšlo první číslo časopisu Slovanská unie. Časopis má registraci Ministerstva kultury ČR a také mezinárodní registrační kód ISSN, který je registrován jak pro tištěnou, tak i pro elektronickou verzi. Časopis má charakter odborného recenzovaného periodika, které uveřejňuje příspěvky napsané v českém nebo slovenském jazyce nebo v latinkou napsané novoslověnštině. Texty v každém jiném slovanském nebo neslovanském jazyce včetně ruštiny a angličtiny musí být doprovázeny překladem do jednoho z uvedených oficiálních jazyků.

Autorem příspěvku může být kdokoliv. Rádi vydáme kvalitní příspěvky nejen od profesionálů, ale například také od doktorandů a studentů, nezávislých badatelů a dalších zájemců o slovanskou problematiku z domova i zahraničí. Na přípravě prvního čísla časopisu se společně podíleli nadšení amatéři i renomovaní profesionálové; mimo jiné také vysokoškolští profesoři a docenti ze Slovinska, Slovenska a Česka a vědečtí pracovníci České i Slovenské akademie věd. Cílem časopisu je především u lidí z mladších generací zvýšit odborný zájem o slovanskou problematiku.

Časopis vychází dvakrát ročně a je distribuován na různá místa v ČR (knihovny, odborná pracoviště) podle předpisu č. 46/2000 Sb. (Tiskový zákon). Každý autor je povinen dodat redakční radě svůj příspěvek v elektronické podobě ve formátu DOCX (například Word verze 2010 nebo vyšší) včetně obrázků v samostatných souborech. Příspěvky jsou recenzovány obvykle dvěma nezávislými odborníky, kteří pro autora zůstanou neznámí. Redakční rada, kterou zatím tvoří 12 odborníků z ČR, Slovenska, Ruska, Chorvatska a Srbska, má právo na základě výsledků recenzního řízení příspěvek vrátit autorovi k přepracování nebo odmítnout.

První číslo časopisu obsahuje mimo jiné:

  • kompletní program Dnů slovanské kultury,
  • fenomén Bojná (archeologická lokalita na Nitransku - sídliště z doby Velké Moravy),
  • přednášku prof. Perdiha o možném původu Slovinců a Slovanů a
  • slovanskou kulturní diplomacii.

Další informace včetně možnosti stažení nebo prohlížení elektronické verze pro elektronické čtečky, tablety a čtecích zařízení pro nevidomé najdete na adrese:

http://slovane.org/su/

Časopis si můžete zakoupit a budoucí čísla také objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Cena jednoho výtisku časopisu je 50,- Kč.


Publikačny plan

Časopis bude iměti dvě izdanija v godině. Vsekake izdanije iměje svoju jednu glavnu temu:

  1. Prve čislo (2016/1) jest na temu "Medžunarodny kulturny festival - Slovenija i Slovakija". Tuto čislo jest gotovo.

  2. Vtore čislo (2016/2) bude iměti temu "Vklad Slověnov do razvitija europskoj civilizacije". Termin posylanija textov jest 15. september 2016.

  3. Trete čislo (2017/1) bude iměti temu "Polska i Hrvatska". Termin posylanija textov jest 15. marec 2017.

  4. Četvrte čislo (2017/2) bude iměti temu “100 lět ot serije revolucijej v Rossiji". Termin posylanija textov jest 15. september 2017.

  5. Pete čislo (2018/1) ješte ne iměje temu. Termin posylanija textov jest 15. marec 2018.

  6. Šeste čislo (2018/2) ješte ne iměje temu. Termin posylanija textov jest 15. september 2018.