NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍNovoslověnština se rozvíjí

Na základě výzvy a pomoci našich ruských přátel z akademické sféry jsme měli možnost publikovat naše výsledky na mezinárodní vědecké konferenci na téma vzdělávání, jazyka, umění a mezikulturní komunikace (oficiální název: ICELAIC 2015 - International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication), která se konala v listopadu 2015 v univerzitním městě Kaifeng v Číně.

Sborník, ve kterém je i náš příspěvek nazvaný Neoslavonic Language - Zonal Language Constructing: Challenge, Experience, Opportunity to the 21st Century (česky: Novoslověnština - tvorba zonálního jazyka: výzva, zkušenost a příležitost do 21. století), je spolu s ostatními vědeckými příspěvky veřejně dostupný zde na webové adrese nakladatelství Atlantic Press. Článek se zabývá popisem jazyka a mimo jiné také přináší návrh kvalitnějšího strojového překladu mezi jazyky s volným pořádkem slov, což je charakteristická vlastnost slovanských jazyků a klasických indoevropských jazyků jako je latina, řečtina a sanskrt a dalších flektivních jazyků na celém světě.

Publikace z této vědecké konference vyšla jako zvláštní vydání mezinárodního časopisu Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), česky: Pokroky v sociálních vědách, vzdělávání a výzkum v humanitních vědách, ročník časopisu 2016, svazek 37, ISSN 2352-5398. Časopis redigovali odborníci Eric McAnally z USA, Yong Zhang a Lanxing Zhu z Číny a Irina Solovjeva z Ruska.

Zde je přímý odkaz na tuto publikaci: http://dx.doi.org/10.2991/icelaic-15.2016.60

Kromě toho byli vyzváni tři členové našeho spolku: prof. E. Heršak, DrSc. ze Zábřehu (Chorvatsko) a doc. V. Merunka, PhD. s ing. M. Molhancem, CSc. z Prahy, aby připravili ještě jednu odbornou publikaci o novoslověnštině do časopisu Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft (GRKG), česky: Základní studie v kybernetice a humanitních vědách, který vydává Institut kybernetiky na univerzitě v Padenbornu v Německu. Tento článek mimo jiné přináší výsledky mezinárodního dotazníkového průzkumu, na který odpovědělo 1650 respondentů ze všech slovanských zemí a dále rozvíjí návrh strojového překladu.

Další novinkou je, že odborný tým pod vedením pana prof. Heršaka z Filozofické fakulty Záhřebské univerzity ve spolupráci s Vysokou školou ekonomiky a managementu v Záhřebu v těchto dnech dokončuje knihu o novoslověnštině. Tato kniha bude sloužit jako vysokoškolská učebnice pro posluchače nového studijního předmětu Jezične veze i novoslavenski, česky: Jazyková spojení a novoslověnština, který je určen zájemcům o moderní slovanskou vzájemnost z praktického pohledu příležitostí v turistice, podnikání, kulturní komunikaci, atd.

Po chorvatské verzi bude následovat odborná kniha o novoslověnštině pro čínskojazyčné zájemce.


 

 

samostatný článek o novoslověnštině: Novoslověnština

příspěvek na téma slovanské kulturní diplomacie: Slovanská kulturní diplomacie - přednáška