NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍTisková zpráva z odborné konference Rusíni - národ bývalého Československa

Jako součást podzimních oslav 97 let od vzniku Československé republiky se ve velkém sále Domu národních menšin v Praze ve Vocelově ulici v sobotu 7. listopadu 2015 konala odborná konference - seminář s mezinárodní účastí na téma Rusíni - slovanský národ bývalého Československa. Tuto akci spoluorganizovala Slovanská unie z. s. a Společnost přátel Podkarpatské Rusi s podporou naší partnerské organizace Rusíni.CZ - rusínská iniciativa v ČR.

Konference se účastnili především členové výše uvedených tří spolků včetně jejich předsedů pánů Merunky, Čopíka a Veličky. Promítané prezentace, přednášky a diskuse byly vedeny ve třech sobě blízkých slovanských jazycích: češtině, slovenštině a rusínštině. Účastníci konference si se zájmem poslechli různá rusínská nářečí: Pan Bohdan Gambal, vedoucí redaktor rusínského rádia Lem.FM a předseda rusínského sdružení Ruská Bursa, které je nejstarším aktivním rusínským spolkem na světě, přednášel v lemkovské rusínštině (oblast severních Karpat), pan Maroš Volovár, předseda sdružení VALAL, kromě slovenštiny také přednášel ve vojvodinské rusínštině (jižní podunajské nářečí). Pan Roberto Lombino, člen Slovanské unie z. s., předvedl přítomným rozdíly mezi všemi čtyřmi hlavními rusínskými nářečími včetně různých pravopisů a popsal rusínský jazyk jako jazyk z živých přírodních jazyků všem Slovanům nejsrozumitelnější a proto podobný uměle konstruovaným mezislovanským jazykům. Pan Jan Čopík, předseda Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, podal odborný výklad dějin Podkarpatské Rusi a Rusínů ve 20. století. Mnozí účastníci, kteří se aktivně zapojili do zajímavé diskuse, byli rusínského původu a hovořili se zahraničními hosty v jejich rodné řeči.

Účastníci naší akce si také mohli prohlédnout rusínskou literaturu, například rusínskou encyklopedii Karpatsky lexikon, v Polsku vytištěnou učebnici rusínského jazyka a sbírky povídek Zborňik pridunajskih Vichodňarov - Pripovedki z Vojvodiny od nakladatelství sdružení VALAL a Karpatsky noveli autora Petra Poljaňského vydané v polském Krakově sdružením Ruska Bursa. Naši milí zahraniční hosté nám některé z uvedených knih darovali.

Po skončení oficiálního programu v 18:00 se část účastníků přestěhovala do přilehlého salónku a pokračovala v neformální besedě u dobrého vína za hudebního doprovodu akordeonu Roberta Lombina. Hrály se a zpívaly rusínské, slovenské, české a také chorvatské a srbské lidové písně. Vydařené přátelské setkání sobě blízkých a přátelských slovanských národů bývalého Československa jsme zakončili písní Hej Slované v mezislovanské novoslověnštině.

Děkujeme vedení Domu národnostních menšin a Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutí prostor pro tuto akci.

Program konference najdete zde:
http://slovane.org/index.php/akce/164-konference-rusini