NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍOdborná konference: Rusíni - slovanský národ bývalého Československa

Slovanská unie z. s. a Společnost přátel Podkarpatské Rusi Vás srdečně zvou na odbornou konferenci na téma Rusíni - slovanský národ bývalého Československa. Obsahem bude problematika rusínského národa, kultury a  jazyka v soudobé i historické perspektivě. Akce se uskuteční v sobotu 7. listopadu od 14:00 ve velkém sále v přízemí Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2. Dobrovolné vstupné 50 Kč.

Program

14:00 - Zahájení, úvodní slovo
14:15 - Karpatští Rusíni, mezinárodní vztahy (Polsko, Slovensko, Ukrajina). Bogdan Gambal, sdružení Ruska Bursa, Polsko
14:45 - Rusíni ve Vojvodině v Srbsku. Maroš Volovár, Východoslovenské sdružení Valal, Slovensko

15:15 - přestávka

15:30 - Dějiny Podkarpatské Rusi a Rusínů ve 20. století. Jan Čopík, Společnost přátel Podkarpatské Rusi
16:00 - Rusínský jazyk a jeho vztah k ostatním slovanským jazykům. Praktické ukázky, hudební vložka. Roberto Lombino, Slovanská unie z. s.
16:30 - Závěrečná diskuse

 


 

Словяньскый союз і Общество приятелїв Підкарпатьской Руси Вас сердечнї запрошують на одборну конференцію на темат Русины - словяньскый нарід бывшого Чеськословеньска. Обсягом буде проблематіка русиньского народу, културы і языка у сучасній і історічній першпектіві. Акція ся одбуде в суботу 7. новембра од 14:00 у великій салї у приземлю Дому народностных меншын, Воцелова 602/3, 120 00 Прага 2. Добровільне вступне 50 корун.

Проґрам

14:00 - Розпочатя, вступне слово
14:15 - Карпатьскы Русины, міджінародны одношіня (Польща, Словеньско, Україна). Богдан Ґамбаль, здружіня Руска бурса, Польща
14:45 - Русины у Войводинї у Сербії, Марош Воловар, Выходословеньске здружіня Валал, Словеньско

15:15 - перерва

15:30 - Історія Підкарпатьской Руси і Русинів у 20. столїтю, Ян Чопік, Общество приятелїв Підкарпатьской Руси
16:00 - Русиньскый язык і ёго одношіня до другых словяньскых языків. Практічны приміры, музычна вложка. Роберто Ломбіно, Словяньскый союз
16:30 - Кінцёва діскусія