NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍZapojte se do mezinárodního projektu MICReLa

Naše kolegyně srbského původu Jelena Golubović z univerzity v Groningen v Holandsku se účastní mezinárodního výzkumného projektu MICReLa. Tento projekt dokumentuje vzájemnou srozumitelnost evropských jazyků lidmi od příslušníků jiných evropských národů. Cílem projektu je dokázat možnost náhrady všudypřítomného používání angličtiny pomocí důkazu, že v mnoha situacích si Evropané mohou rozumět rovnou mezi sebou bez angličtiny jen ve svých rodných jazycích. Dobrý příklad je trojice skandinávských jazyků dánština, norština a švédština, kde má (také tímto výzkumem) doložená srozumitelnost praktické dopady na státní správu v těchto zemích. Mezinárodní projekt MICReLa by pro nás byl mimořádně vhodný jako soudobý důkaz slovanské kulturní vzájemnosti s velkými praktickými dopady, jenže je potřeba získat více odpovědí od slovansky mluvících osob.

Proto Vás prosím žádáme, abyste o slovanské vzájemnosti nejen mluvili, ale také pomohli a podpořili slovanskou část projektu. Slovanskou část projektu MICReLa má na starosti naše srbská kolegyně Jelena Golubović. Projekt MICReLa je podporován Holandskou společností pro vědecký výzkum, Univerzitou v Ljubljani (Slovinsko), Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko) a Královskou univerzitou v Groningen (Holandsko).

Díky sponzorům můžou účastníci projektu MICReLa vyhrát zajímavé ceny.

Hlavní stránka projektu je zde: http://www.let.rug.nl/gooskens/project/

Počítačový dotazník, o jehož vyplnění Vás žádáme, si spustíte zde: http://www.micrela.nl/app/ První otázka je v angličtině, tam prosím vyberte z nabídky svůj rodný jazyk (např. češtinu) a zbytek testu bude probíhat ve Vámi vybraném jazyce. Test trvá asi 5 až 10 minut a potřebuje zvuk na počítači a sluchátka nebo reproduktory.