Den chorvatského parlamentu (Sabor)

chorvatsko.png

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍReportáž z III. mezinárodního folklórního festivalu Pokrova na Vltavě

Členové Slovanské unie z. s. se v pátek dne 9. října 2015 zúčastnili nejen jako diváci ale také jako účinkující III. mezinárodního festivalu Pokrova na Vltavě. Tohoto tříhodinového koncertu ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze se zúčastnilo celkem 118 účinkujících a přibližně 250 diváků. Mezi nimi byli představitelé mnoha společenských organizací krajanů, vedoucí a zaměstnanci ruských zahraničních institucí, místní občané a rovněž mnoho mladých lidí. Při vystoupeních zazněly ruské, české, slovenské, rusínské, ukrajinské, srbské, makedonské a moldavské lidové písně. 

Kozácký svátek Pokrova (česky pokrývka, záštita, ochrana) je spojen s pravoslavným svátkem Bohorodičky a také příchodu prvního sněhu do ukrajinských a jihoruských stepí. Kozáci (rusky казаки a ukrajinsky козаки) byli svobodní obyvatelé ukrajinských a jihoruských stepí (zemědělci a válečníci především z oblastí Donu a Záporoží), kteří ochraňovali východní Evropu před islámským nebezpečím. Někteří dnes považují potomky kozáků za samostatný slovanský národ. Samotné slovo kozák však pravděpodobně pochází z turkických jazyků a znamená "svobodný člověk". Kozácká vojska měla významný podíl na porážce islámské Osmanské říše, osvobozování Balkánu, a také na rozsáhlých územních ziscích Ruské říše, kdy kozáci byli elitní složkou a páteří ruské armády, podobně jako Gurkhové v britské armádě. Po bolševickém převratu v roce 1917 došlo k několika kozáckým protikomunistickým povstáním, která později přerostla do občanské války. Například pod velením bělogvardějského generála Děnikina bojovalo proti bolševikům 150 tisíc donských kozáků. Komunistický režim podnikl vůči kozákům genocidu v podobě dekozakizace (rusky расказачивание) a mnoho kozáků bylo po vítězství bolševiků v občanské válce zastřeleno, internováno nebo přesídleno do vyhnanství. Za druhé světové války byli kozáci vzati na milost, mnozí z nich vstoupili do Rudé armády a jako zkušení válečníci přispěli k porážce nacistického Německa.

Kozáci věří, že Bohorodička Panna Marie je jejich svatá patronka, která je ochraňuje od nepřátelských šavlí a kulek. S pravoslavným svátkem Pokrova je spojeno mnoho legend zázračné ochrany křesťanů před islámem, mezi nimiž jsou pravděpodobně nejznámější dvě legendy:

  • První legenda je řecká a pochází z dob východořímského (byzantského) císaře Lva VI. (750–780), kdy došlo ve Vlachernském chrámu na předměstí Konstantinopolu ke zjevení Bohorodičky před očima modlících se věřících a následné porážce arabských islámských vojsk útočících na hlavní město. Vlachernský chrám dnes již neexistuje, ale dodnes je na jeho místě posvátný vodní pramen.

  • Druhá legenda zázračného zjevení Bohorodičky je slovanská a pochází z let 1637-1642, kdy probíhala obrana pevnosti Azov proti padesátinásobné přesile. (Město Azov leží na řece Donu blízko od jejího ústí do Azovského moře.) Na straně sultána Ibrahima tehdy stálo celkem 150 až 240 tisíc mužů, mezi nimi 40 tisíc elitních janičárů, proti kterým se postavilo pouhých 5 tisíc kozáků a 800 žen. Islámské vojsko také mělo velkou materiální převahu válečných lodí a dělostřelectva. Azov byl v pozdějších letech střídavě v tureckých a ruských rukách a natrvalo se stal součástí Ruska až o jedno století později za carevny Kateřiny II. Veliké díky vojenskému umění vrchního velitele knížete Grigorije Potěmkina (Григорий Александрович Потёмкин-Таврический), který také vypudil Osmany z Krymu a Novorossijsku a založil Černomořskou válečnou flotilu a města Sevastopol (název je z řeckého Σεβαστούπολη/Sevastúpoli = vznešené neboli císařské město), Cherson (podle řecké starověké obce Χερσόνησος/Chersónisos), Dněpropetrovsk a Nikolajev.

Na závěr festivalu pan Michail Dzjuba, ataman Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, předal všem vystupujícím účastníkům pamětní diplomy. Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR pan Leonid Gamza jménem RSVK v Praze a všech diváků poděkoval organizátorům koncertu a všem účastníkům festivalu za hezká vystoupení a obdaroval soubor Kozáci Vltavy. Slovanská unie z. s. se k poděkování připojuje připojuje a děkuje v první řadě paní ředitelce Mezinárodního festivalu "Pokrova na Vltavě" Ireně Dzjubové a atamanovi Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska panu Michailu Dzjubovi za veškerou práci spojenou s náročnými přípravami a vzorným průběhem tohoto již třetího mezinárodního folklórního festivalu.

Fotografie ze závěrečného ceremoniálu. Vedle Jeho Blaženosti Michala, pana arcibiskupa pražského a českých zemí, stojí zprava pan ataman Michail Dzjuba a zleva člen Slovanské unie z. s. pan Roberto Lombino. (zvětšit kliknutím do fotografie)Aktivní účast členů Slovanské unie z. s. je v programu vyznačena modře.


Videoreportáž z festivalu s komentářem v ruském jazyceZpráva v českém jazyce na stránkách Ruského střediska vědy a kultury v Praze:

http://rsvk.cz/cs/iii-mezinarodni-folklorni-festival-pokrova-na-vltave-2015-v-rsvk-v-praze/

Zpráva v ruském jazyce na stránkách Ruského střediska vědy a kultury v Praze:

http://rsvk.cz/iii-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-pokrova-na-vltave-2015-v-rtsnk-v-prage/

Pokrova - lidová ikona z počátku 17. století s vyobrazenými kozáky.

 

Ilja Repin: Záporožští kozáci píší dopis tureckému sultánovi. (zvětšit kliknutím do fotografie)

 

Vítězný donský kozák s hlavou Tatara.