NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍDialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru

Zveme Vás na mezinárodní konferenci "Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru", která se koná 20.6.2015 v Teplicích.

Konference proběhne pod záštitou velmistra Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny.

Oficiální pozvánku na konferenci najdete zde

 

PROGRAM

 • 10.00 – 10.15, Zdravice velmistra řádu a představitelů spřátelených rytířských řádů (Maltézský, Templářský, sv. Lazara…). 
 • 10.15 – 12.15, Referáty, každý do 10 minut, celkem 8 -10 referátů dopoledne.
 • 12.15 – 13.00, Oběd.
 • 13.00 – 15.30, Referáty, každý do 10 minut, celkem 6 referátů odpoledne.
 • 15.30 – 16.15, Video: unikátní koncert z Astany, Kazachstán.
 • 17.00 – 17.30, Pasování nových rytířů.

Účastníci konference se mohou účastnit půlhodinového pasování nových rytířů a poté mohou využít nabídky k pohoštění a diskuzi v hotelu Prinz.

REFERÁTY

 1. doc. RNDr. Jan Minář, DrSc., Slovanský výbor ČR: Mise Konstantina a Metoděje na Veliké Moravě a jejich vztah slovanské vzájemnosti.
 2. doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Slovanská unie z.s.: Slovanská kulturní diplomacie.
 3. Prof. Dr. iur. Stefan Gatzhammer, M.A. phyl. – Univezita Potsdam: Dialog v německém prostředí mezi křesťanstvím a islámem.
 4. Prof. Dr. Michail Lavreněnko, Státní univerzita Moskva: Mírová mise slovanského Ruska.
 5. Jaroslav Doubrava, senátor Parlamentu ČR: (téma referátu bude upřesněno)
 6. RNDr. Miloš Kužvart, exministr: (téma referátu bude upřesněno)
 7. doc. PhDr. Černoch, CSc., prorektor AMAK: Paxologie.
 8. Ing. Jaroslav Ungermann, CSc., makroekonomický poradce ČMKOS: Globalizované hospodářství a vliv kultury a religií.
 9. Mgr. Svatopluk Haugwitz, Templářský řád: Postavení příslušníků české, moravské a slezské šlechty v České republice v letech 1989 - 2015.
 10. JUDr. et Lic.iur.can. Nikolaus Hatiar, Rakousko: Gemischte Ehe und Scheidungsrecht (Kirchen und EU).
 11. Kazachstan (delegát bude upřesněn): Islam und etnische Minoritäten.
 12. RNDr. Milan Klečka: Budhismus und Dialog Kulturen.
 13. Mgr. Adam Kulhavý, Ph.D., Slovanská unie z.s.: Staroslověnské písemnictví a jeho dědictví v rumunsky mluvících zemích.
 14. Ayse Meltem Yilmaz (nebo zástupce): Islám v Turecku.
 15. Prof. Dr. et Ing. Campbell, PhD., Bonn: Wo für wir dankbar sein sollen.
 16. PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann, PhD., M.A.: Smysl rytířských řádů v dějinách národních kultur.

Místo konání konference

Hotel Prince de Ligne
http://www.prince-de-ligne-teplice.rs-hotel.net

Pasování – Ritteraufnahme – Прием новых рицарей
http://www.muzeum-teplice.cz