Novoroční dárek

Díky laskavosti našich ruských přátel Vám můžeme nadělit krásný novoroční dárek, kterým je kniha LJUBOMUDR SLOVĚNSKY (v originále ЛЮБОМУДРЪ СЛОВѢНСКІЙ) od Arkadije Davidoviče. Arkadij Davidovič se narodil v roce 1930 a je zřejmě nejgeniálnějším mistrem krátce vyjádřených myšlenek všech dob a národů, který během svého života publikoval asi 60.000 aforismů.

Předkládáme Vám zatím poslední a teprve dva měsíce starou knihu Arkadije Davidoviče, která obsahuje aforismy přeložené do všech slovanských jazyků včetně horní a dolní lužické srbštiny. Chorvatsko-bosensko-srbsko-černohorské jazykové kontinuum v knize zastupuje spisovná srbština.

Na překladu spolupracovali odborníci z univerzit v Bělehradu, Sofii, Krakově, Grodně, Praze, Lipsku, Minsku, Žitomíru, Toruni, Štipu, Voroněži, Moskvě a také členové různých slovanských spolků, kulturních center a klubů. Jedná se tedy o občanskou iniciativu a všeslovanský projekt. Kniha byla vydána Fondem Chovanského v rámci oslav výročí 150 let od prvního vydání Slovanského věstníku v redakci Alexeje Chovanského.

Myšlenka překladu do všech slovanských jazyků včetně malých národních vznikla na setkání členů Fondu Chovanského se zástupci Jagelonské univerzity v Polsku a je inspirována Starým Zákonem a také trojjazyčnou Rosetskou deskou, díky které bylo vráceno do života zapomenuté staroegyptské hieroglyfické písmo.

Tato půvabná kniha originálním způsobem demonstruje velkou blízkost a společný základ všech našich slovanských národních jazyků nejen u základních slov popisující jednoduché hmotné věci a činnosti. Slovanská vzájemnost se totiž prakticky projevuje i při potřebě několika málo slovy popsat a sdělit složitější myšlenku. Na důkaz tohoto tvrzení si stačí představit, jak obtížný by byl překlad těchto aforismů například do celosvětově rozšířené a zdánlivě jednoduché angličtiny tak, aby byl v angličtině zachován přesný smysl sdělení a zároveň respektován její odlišný způsob myšlení a vyjadřování.

Arkadij Davidovič začínal v dobách SSSR jako přispěvatel do humoristického časopisu Krokodil a jeho práce se postupně stala známou po celém světě. Dnes je jedním z nejcitovanějších ruských autorů a ve světové literatuře jsou jeho aforismy uváděny například spolu s mysliteli Lvem Tolským, Stanisławem Lecem nebo Arthurem Schopenhauerem.

Knihu LJUBOMUDR SLOVĚNSKY v elektronické podobě můžete stáhnout a nekomerčně užívat i dále šířit pod tímto odkazem:
http://slovane.org/doc/davidovic-ljubomudr.pdf

Připomínáme, že na této adrese se nachází mnoho dalších zajímavých informací ze světa Slovanů, které si můžete zadarmo stahovat do svého počítače:
http://e-shop.slovane.org/index.php/zadarmo