NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍMezinárodní slovanský folklorní festival POKROVA se vydařil

Dne 13. října 2017 se v prostorách Domu ruské vědy a kultury v Praze od 17 do 21 hodin konal již pátý ročník mezinárodního slovanského folklórního festivalu Pokrova 2017, jehož organizátorem byl Všekozácký svaz v českých zemích a na Slovensku.

Letošní jubilejní pátý ročník se již tradičně konal za osobní účasti Jeho Eminence vladyky Michala, pravoslavného arcibiskupa pražského a českých zemí. Novinkou letošního festivalu byli mimo jiné srbský taneční soubor Radost a ruský soubor Děvčata z Bratislavy. Letošního ročníku se kromě zástupců ruské národní menšiny v České republice také zúčastnili vzácní hosté ze Synodálního výboru Ruské pravoslavné církve v čele s tajemníkem kozáckého výboru otcem Timofejem Čajkinem. Spolu s již tradičními účinkujícími, kterými je například rusínský sbor Skejušan, také stejně jako v minulých letech vystoupil člen Slovanské unie Roberto Lombino, který svoje vystoupení tří lidových slovanských písní různých národů uváděl v mezislovanštině. Celkem na festivalu vystoupilo přibližně sto umělců z deseti různých uměleckých souborů. V sále přihlíželo 140 diváků včetně předsedy Slovanského výboru České republiky doc. Jana Mináře a předsedy Slovanské unie doc. Vojtěcha Merunky. Na festivalu mezi jinými promluvil vladyka Michal, otec Timofej, zástupce ruské národnostní menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny pan Alexej Kelin a vojenský pravoslavný kaplan Armády ČR otec Maxim Marek Švancara. Festival každoročně podporuje také předseda Folklorního sdružení ČR pan Zdeněk Pšenica, který se bohužel letos nemohl zúčastnit.

Po festivalu se ještě v křišťálovém sále konalo slavnostní setkání a raut pro vybrané hosty a účastníky festivalu s vedením RSVK v Praze.závěrečná fotografie

 

bratislavský soubor Děvčata

 

pohled do sálu během představení