NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍKoncerty sdružení Chorodia v roce 2015

Chorodia Agiu Georgiu vznikla založením a vysvěcením pravoslavné kaple svatého Jiří na zámku Poruba v Ostravě. Liturgie se zde slouží v českém a řeckém jazyce a proto se sestry postupně učí byzantské řecké hymny, které doplňují české pravoslavné zpěvy vladyky Gorazda.

Chorodia pořádá koncerty duchovní hudby a také charitativní. Spolupracuje například s mobilním hospicem Ondrášek, kde zpívají nemocným dětem a také rodičům, kterým již děti zesnuly.

slovanska unie