Internetový výkladový slovník staroslověnštiny a církevní slovanštiny

Najdete na adrese http://slavdict.narod.ru/