NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍPrvní řádek menu pod hlavičkou je veřejně dostupný všem čtenářům bez potřeby znát přístupové jméno a heslo. Jsou to položky:
 ÚVODNÍ STRÁNKA   O NÁS   NAŠI PARTNEŘI   AKCE   PROJEKTY   Z DOMOVA   ZE SVĚTA   RŮZNÉ   (en)   (ru) 

Elektronická kancelář je zde na druhém řádku menu pod hlavičkou pod následujícími položkami:
 e-kancelář:   hlasování   schůze   plánování   ekonomika   kontroly   kontakty   ostatní   archív   DISKUZE 


 

G. Elektronická kancelář

(výběr ze stanov SLOVANSKÉ UNIE z. s.)

§ 39 Elektronická kancelář je informační systém SU provozovaný na adrese http://slovane.org, který je propojený s poštovní schránkou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Doména slovane.org a všechny informační služby instalované na této doméně jsou majetkem SU.

a. Oficiálním jazykem všech uložených dokumentů je čeština nebo slovenština nebo latinkou psaná novoslověnština. Dokumenty v jakémkoliv jiném slovanském nebo neslovanském jazyku včetně ruštiny a angličtiny musí být doprovázeny překladem do jednoho z uvedených oficiálních jazyků.

b. Veřejná část informačního systému elektronické kanceláře, která není chráněná uživatelskými jmény a hesly, slouží jako informační služba, kterou se SU prezentuje na veřejnosti a před státními, správními a dalšími orgány a institucemi v ČR i v zahraničí.

c. Neveřejná část informačního systému elektronické kanceláře, která je chráněná uživatelskými jmény a hesly, slouží jako úložiště všech interních dokumentů SU a technická podpora hlasování a vzájemné komunikace všech členů SU.

d. Přístup k dokumentům uloženým v neveřejné části mají pomocí uživatelského jména a hesla všichni členové SU a také čekatelé na členství SU.

e. Všichni členové SU mají právo přidávat k uloženým dokumentům diskuzní příspěvky. Obsah těchto diskuzních příspěvků se automaticky posílá z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na soukromé elektronické adresy všech členů SU a všech čekatelů na členství v SU.

f. Čekatelé na členství v SU nemají právo přidávat k uloženým dokumentům diskuzní příspěvky.

g. Právo vkládat nové dokumenty má jen předseda SU, místopředseda SU a redaktoři. Text každého nového vloženého dokumentu se automaticky posílá z elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na soukromé elektronické adresy všech členů SU a všech čekatelů na členství v SU.

h. Každý člen SU má právo hlasovat v diskuzi pod vloženými příspěvky udělením jednoho kladného hlasu nebo jednoho záporného hlasu nebo se zdržet hlasování. Průběžný stav hlasování se všem členům SU ukazuje jako celkový součet hlasů. Hlasování je tajné, systém nezveřejňuje, kdo a jak hlasoval, ale jen sčítá udělené hlasy dohromady.

i. Čekatelé na členství v SU nemají právo hlasovat v diskuzi pod vloženými příspěvky.

§ 40 Seznam členů SU je interním dokumentem SU a není součástí veřejné části informačního systému elektronické kanceláře.

a. Seznam členů tvoří plné jméno člena s akademickými tituly, rok narození, mobilní telefon a adresa osobní schránky elektronické pošty a údaj o časovém období funkce člena, byla-li mu přidělena.

b. Informace o bývalých členech SU jsou také součástí interního seznamu členů, a to s vymezením časového období, kdy byli členové SU a jakou funkci zastávali.

§ 41 Povinnosti každého člena SU a každého čekatele na členství SU ve vztahu k elektronické kanceláři jsou:

a. Zajistit si internetové připojení alespoň jednou týdně.

b. Chránit svoje uživatelské jméno a heslo před zneužitím a nesdělovat ho jiným osobám.

c. Starat se o funkčnost své soukromé schránky elektronické pošty, kam informační systém posílá informace. Informovat všechny členy SU o adrese své elektronické pošty.

d. Mít mobilní telefon a sdělit jeho číslo všem členům SU.

e. Závazek mlčenlivosti o všech informacích obsažených v interních dokumentech SU. Tento závazek mlčenlivosti zůstává platný i po ukončení členství nebo čekatelství v SU.