NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSlovanská unie vydává nový časopis

slovanska unieTento týden vyšlo první číslo časopisu Slovanská unie. Časopis má registraci Ministerstva kultury ČR a také mezinárodní registrační kód ISSN, který je registrován jak pro tištěnou, tak i pro elektronickou verzi. Časopis má charakter odborného recenzovaného periodika, které uveřejňuje příspěvky napsané v českém nebo slovenském jazyce nebo v latinkou napsané novoslověnštině. Texty v každém jiném slovanském nebo neslovanském jazyce včetně ruštiny a angličtiny musí být doprovázeny překladem do jednoho z uvedených oficiálních jazyků.

Autorem příspěvku může být kdokoliv. Rádi vydáme kvalitní příspěvky nejen od profesionálů, ale například také od doktorandů a studentů, nezávislých badatelů a dalších zájemců o slovanskou problematiku z domova i zahraničí. Na přípravě prvního čísla časopisu se společně podíleli nadšení amatéři i renomovaní profesionálové; mimo jiné také vysokoškolští profesoři a docenti ze Slovinska, Slovenska a Česka a vědečtí pracovníci České i Slovenské akademie věd. Cílem časopisu je především u lidí z mladších generací zvýšit odborný zájem o slovanskou problematiku.

Číst dál: Slovanská unie vydává nový časopis

Novoslověnština se rozvíjí

Na základě výzvy a pomoci našich ruských přátel z akademické sféry jsme měli možnost publikovat naše výsledky na mezinárodní vědecké konferenci na téma vzdělávání, jazyka, umění a mezikulturní komunikace (oficiální název: ICELAIC 2015 - International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication), která se konala v listopadu 2015 v univerzitním městě Kaifeng v Číně.

Číst dál: Novoslověnština se rozvíjí

Tisková zpráva z odborné konference Rusíni - národ bývalého Československa

Jako součást podzimních oslav 97 let od vzniku Československé republiky se ve velkém sále Domu národních menšin v Praze ve Vocelově ulici v sobotu 7. listopadu 2015 konala odborná konference - seminář s mezinárodní účastí na téma Rusíni - slovanský národ bývalého Československa. Tuto akci spoluorganizovala Slovanská unie z. s. a Společnost přátel Podkarpatské Rusi s podporou naší partnerské organizace Rusíni.CZ - rusínská iniciativa v ČR.

Číst dál: Tisková zpráva z odborné konference Rusíni - národ bývalého Československa

Anketa - Razumivost novoslověnskogo jezyka

slovanská unie slavic unionProsimo Vas, da byste otgovorili do našej ankety medžunarodnogo raziskivanija razumivosti novoslověnskogo zonalnogo skonstruovanogo jezyka. Test trěbuje toliko 5 minut i jego rezultaty budut publikovani. Hvala.
Prosíme Vás, abyste odpověděli na náš dotazník mezinárodního výzkumu srozumitelnosti novoslověnského zonálního umělého jazyka. Test trvá jen 5 minut a jeho výsledky budou zveřejněny. Děkujeme.
Мы просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты международного исследования понятности новославянского зонального построенного языка. Тест занимает всего 5 минут и его результаты будут публикованы. Спасибо.

Číst dál: Anketa - Razumivost novoslověnskogo jezyka

slovanska unie